Velike fluktuacije u nivou serumskog natrija povezane su sa funkcionalnim poremećajima kod prijevremeno rođene djece

preterm-birthNovija istraživanja ukazuju da su značajne promjene nivoa serumskog natrija kod prijevremeno rođenih beba, nakon korekcije za gestacijsku dob, povezane sa povećanjem rizika od poremećenih funkcijskih ishoda i povezane sa karakteristikama perinatalne i neonatalne hospitalizacije (Pediatrics 2009;124:e655-e661).

Autori studije upozoravaju da njihova zapažanja mogu, jednostavno, odražavati težinu bolesti i/ili kvalitet njege ove djece, iako se uzročna veza između serumskog natrija i razvojnih ishoda ne može isključiti.
Rezultati sugeriraju da jako prematurna djeca moraju vrlo oprezno dobijati tekućinu i elektrolite.

Hiponatrijemija kod novorođenčadi je povezana sa povećanim rizikom od cerebralne paralize i gubitka sluha, dok se hiponatrijemija dovodi u vezu sa cerebralnim edemom i trombozom, intrakranijalnim krvarenjem i teškom hiperbilirubinemijom. Međutim, vrlo malo istraživanja je ispitivalo razvojne neurološke ishode u jako prematurne djece koja su bila hipo- ili hipernatrijemčna u prvim danima života.

Studija je uključivala 237 preterminskih novorođenčadi, rođenih prije 33. nedjelje koja su hospitalizirana na intenzivnoj njezi. Urađeno je ukupno 3927 mjerenja. Istraživači su podijelili bebe na tri grupe na osnovu njihovih nivoa natrija, sa malim promjenama definiranim kao 0 do 7 mEq/L, velikim 8 do 13 mEq/L i veoma velikim >13 mEq/L. Djeci je zatim urađena klinička i razvojna procjena u korigiranoj dobi od dvije godine, i klasificirana su u dvije grupe, sa ili bez poremećenih funkcionalnih ishoda.

Istraživači su našli da nakon korekcije za gestacionu dob i karakteristika perinatalne i neonatalne hospitalizacije, omjer šansi (odds ratio) za rizik od poremećaja funkcionalnih ishoda je bio 3.5 kod beba sa velikim promjenama u serumskom natriju, i 5.1 u onih sa veoma velikim promjenama. Autori pretpostavljaju da značajne varijacije u nivou serumskog natrija mogu uzrokovati cerebralna oštećenja i sljedstveno poremetiti funkcionalne ishode.

Izvor: Clinical Laboratory News

Be the first to comment

Leave a Reply