Chernecky&Berger: Laboratorijski testovi i dijagnostičke procedure

Najnovije, peto izdanje “Laboratorijskih testova i dijagnostičkih procedura” koje su uredile Cynthia C. Chernecky i Barbara J. Berger, donosi vrlo uredno koncipiranu, po alfabetnom redu srijeđenu, indeksiranu i referencama povezanu knjigu, koja može postati nezamjenjivo sredstvo za brze reference u svakodnevnoj praksi, kako ljekara opće prakse, tako i specijalista medicinske biohemije. Da bi se pronašao određeni test u knjizi, nije potrebno znati koji sistem organa se testira ili da li je uzorak krv ili urin. Prednost ove knjige je i što su sve informacije o određenom testu na jednom mjestu. Nije neophodno gubiti vrijeme tražeći reference ili tekstove na drugim mjestima u knjizi, ili tekstove među više različitih poglavlja da bi se dobile potrebne informacije.

Bitne karakteristike knjige su i prikazane normalne vrijednosti testova za sve dobne skupine, uticaj sintetičkih i prirodnih lijekova ili biljaka na rezultate testova, zatim medicinsko-pravne implikacije, kritične vrijednosti te simptomi i hitni tretman kod kritičnih vrijednosti testova, uticaj dijalize na vrijeme za uzimanje uzorka krvi ili tretman pri visokim vrijednostima testova, rizici i kontraindikacije za procedure, i da li je potreban informisani pristanak pacijenta. Sadržaj je dovoljno koncizan za početnike i dovoljno opširan za iskusne praktičare. Osim ljekarima i biohemičarima, knjiga može dobro poslužiti studentima medicine, medicinsko-laboratorijske dijagnostike i drugim srodnim biomedicinskim granama.

Knjiga je podijeljena na dva dijela. Prvi dio se koristi pri postavljanju dijagnoze za bolest ili stanje na koje se sumnja. Dati su najčešće korišteni testovi i procedure za potvrdu suspektnih dijagnoza, simptoma i kliničkih znakova. U drugom dijelu knjige su predstavljeni testovi i dijagnostičke procedure po alfabetnom redosljedu, sa normalnim vrijednostima, simptomima i tretmanom za kritično visoke vrijednosti i informacijom da li supstanca dijalizira; stanja zdravog organizma kada vrijednosti testova mogu biti abnormalne te koncizan opis izvođenja testa i njegov značaj. Također, uključene su i informacije o rizicima, kontraindikacijama, kao i integracija sa najnovijom naučnom literaturom.

U ovo izdanje knjige su uključeni najnoviji testovi u mnogim oblastima medicine. Index je predstavljen kao sinteza bolesti, testova i dijagnostičkih procedura za lakše nalaženje informacija u knjizi.

Veliki broj autora iz svih oblasti medicine, koji dolaze iz renomiranih institucija, je garant kvalitete informacija predstavljenih u knjizi. Ova vrlo praktična knjiga zaslužuje mjesto u svakoj ljekarskoj ordinaciji kao pomoć pri planiranju laboratorijskih pretraga za pacijenta, čime se izbjegavaju nepotrebne dijagnostičke procedure koje štede zdravstveni budžet, a pacijenta oslobađaju nepotrebnih rizika.

Dr Faruk Skenderi

Be the first to comment

Leave a Reply