Neinvazivno određivanje spola fetusa u samo 8. do 10. nedjelji trudnoće

Jednostavni test krvi kojim se određuje spol nerođenog djeteta može uskoro postati dostupan. Ovo je zaključak istraživača sa Univerziteta u Amsterdamu, koji su publicirali svoju studiju u januaru 2010 u žurnalu Obstetrics and Gynecology. Cilj istraživača je bio da odrede dijagnostičku tačnost neinvazivnog određivanja spola fetusa u majčinoj plazmi. Real time PCR je urađen za SRY gen i multikopije DYS14 marker sekvence. Između 2003. i 2009. Oni su testirali žene koje su bile 8 do 10 nedjelja trudne, ispitujući DNA iz njihovih uzoraka krvi da bi predvidjeli spol djeteta u 186 trudnoća. Predvidjeli su 105 dječaka i 81 djevojčicu. U svim slučajevima rezultati su bili tačni.

Ovo su dobre vijesti za roditelje, jer određivanje spola u nekim slučajevima može značiti i ranu detekciju specifičnih bolesti. Genetičke bolesti kao hemofilija i Duchennova mišićna distrofija se prenose putem X hromozoma koje naslijedi muško dijete.

Kritičari, međutim, upozoravaju da se ovime otvara „Pandorina kutija”. Roditelji ne bi uvijek voljeli ono što saznaju. Kritike su možda već zakasnile sa stopiranjem progresa ove tehnologije.
Istraživači su zaključili u svojoj studiji da je neinvazivno određivanje spola fetusa visoko efikasno i klinički primjenjivo.

Labmedica 13.04.2010

Be the first to comment

Leave a Reply