Riješena je dijagnostička komponenta za alergije na kikiriki

Smatra se da je među djecom osjetljivom na kikiriki, na temelju tradicionalnih ispitivanja, najviše bilo onih bez kliničkih pokazatelja alergije na kikiriki, izvijestili su znanstvenici, a tačnija dijagnoza takve alergije može se postići upotrebom microarray tehnologije, dodali su.

Korištene su tradicionalne metode određivanja alergije na kikiriki – testiranje ubodima kože i specifičnih serumskih IgE (SIgE) mjerenja – temeljenima na prirodnim ekstraktima kikirikija koji sadrže mješavinu alergijskih i nealergijskih molekula koje mogu unakrsno reagirati sa polenom ili drugim alergenima, objasnili su znanstvenici. Kao rezultat toga, kikiriki senzibilizacija identificirana uz pomoć ovih testiranja ne bi se mogla izjednačavati sa kliničkim alergijama na kikiriki.

Da bi istražili ovo pitanje, znanstvenici su proveli istraživanje da bi prvo utvrdili prisutnost ili odsutnost kliničkih kikiriki alergija pomoću oralnog testa promjene na hranu među djecom koja se smatraju kikiriki senzibiliziranim, a onda su ocijenili korisnost dijagnostičke komponente u tačnom identificiranju djece sa alergijama na kikiriki.

Učesnici su bili iz neselektirane populacije – kohortna studija na alergije od rođenja. Učesnici su praćeni do dobi od 8 godina. Podaci za testiranje ubodom kože i mjerenje sIgE su bili dostupni za 933 djece i 110 ispitanika, ili 11,8 posto, smatra se da su bili senzibilizirani kikirikijem, što je definirano srednjim promjerom kruga na koži od 3 mm većim od negativne kontrole i/ili sIgE za kikiriki od najmanje 0,2 kU/litri.

Gotovo svi (n = 108) kikiriki senzibilizirani ispitanici su ocijenjeni i dalje za kikiriki alergiju, koja je bila određena na temelju pozitivnih reakcija na oralni test promjene hranom ili na “uvjerljivu istoriju” reakcija prema izlaganju kikirikija povezano sa sIgE mjerenjem za kikiriki od najmanje 15 ku/l i/ili testiranjem ubodom na kožu, koji je rezultirao promjerom kruga od najmanje 8 mm.

 

Definitivni rezultati su dostupni za 85 djece senzibiliziranih na kikiriki, koja su pokazala da je samo 19 ili 22,4 posto imalo kliničku kikiriki alergiju, a kod ostalo 66 djece je pronađeno da su tolerantni na kikiriki.

Sljedeća faza istraživanja je provedena na ispitivanje korisnosti dijagnostičke komponente microarray analize u tačnom identificiranju kikiriki alergije. Samo 17 od 19 kikiriki-alergijske djece su imala uzorak krvi za analizu, pa su istraživači uključili još 12 djece iz lokalne bolnice sa potvrđenom alergijom na kikiriki da bi proširiti veličinu ove grupe. Između 66 djece tolerantne na kikiriki, krvni uzorci su bili dostupni za 52 djece.

Dijagnostička komponenta microarray čine 12 čistih sastojaka iz kikirikija (Ara h 1, 2, 3 i 8), trave (PHL p 1, 4, 5b, 7 i 12) i potencijalnih unakrsno-prepoznavajućih dijelova (Bet v 1, Pru p 3 i unakrsno-reaktivnog određivanja ugljikohidrata). Istraživači su otkrili da se komponenta prepoznavanja “jasno razlikuje” između djece sa alergijom na kikiriki od one djece koja su tolerantna na kikiriki. Komponenta koja se pojavljuje kao najbolji diskriminirajući faktor je Ara 2 h, a njegova diskriminirajuća vrijednost ostaje kao najbolja bez obzira na druge vrijednosti komponenti, pronašli su istražitelji.

Istraživači su predočili da IgE odgovor na Ara h 2 “može dokazati kliničku korisnost u predviđanju alergije na kikiriki.

Pronalasci su objavljeni u januarskom izdanju “The Journal of Allergy and Clinical Immunology”.

Siemens website, 09.04.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply