Molekularni test identificira 7 MRSA tipova

Molekularni dijagnostički test sa velikom brzinom identificira sedam meticilin rezistentnih Staphylococcus aureus tipova (MRSA), pokrivajući time najzastupljenije sojeve. Test obezbjeđuje brze rezultate u manje od tri sata.

Real Time amplifikacioni esej za skrining na MRSA detektuje ukupno 7 MRSA tipova (MREJ tipovi 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 12). Test je nazvan NucliSENS EasyQ MRSA. Njime se istovremeno detektuju dva ciljana mjesta na DNA, SCCmec cassette junction (orfX), i mecA gen. Ovo smanjuje rizik od lažno pozitivnih rezultata i povećava specifičnost. Time se izbjegava retestiranje, neodgovarajući tretman antibioticima i nepotrebna izolacija pacijenata.

Test je proizvela bioMerieux kompanija, dobio je CE oznaku i u prvoj polovini 2010. biće podnesen zahtjev za njegovim odobrenjem od strane FDA. „U vremenu u kojem je redukcija potrošnje od ključnog značaja, ponosni smo što možemo predstaviti test po vrlo atraktivnoj cijeni. Još molekularnih testova za resistentne bakterije, kao VRE i C. Difficile će u skoroj budućnosti biti izbačeno za EasyQ platformu.”, rekli su u bioMerieux-u.

MRSA je jedan od vodećih uzroka bolničkih ili sa zdravstvenim ustanovama povezanih infekcija. Incidencija MRSA se širom svijeta stabilno povećava zadnjih dekada, i sada se već može naći i van bolničkih institucija. U nekim zemljama više od 60% S. Aureus slučajeva u jedinicama intenzivne njege su rezistentni ne samo na meticilin, već i na druge antibiotike prve linije. Frekvencija prenošenja MRSA je smanjena 38 puta ukoliko su pacijenti identificirani i izolirani. Sistematske mjere kontrole infekcije, uključujući i skrining na MRSA, reduciraju učestalost za 50%.

Labmedica 15.04.2010

Be the first to comment

Leave a Reply