Test identificira pacijente sa niskom tumorskom ekspresijom hENT1

Humani ekvilibrirani nukleozidni transporter 1 (hENT1) imunohistokemijski (IHC) test koristit će se u kliničkim ispitivanjima novog lijeka, a da bi se identificirali pacijenati sa karcinomom pankreasa sa niskim nivoom tumor ekspresije hENT1 proteina.

Novi lijek, CO-101 je eksperimentalni, lipidni konjugirani derivat gemcitabina, trenutačno pod kliničkim ispitivanjima. Dizajniran je za poboljšanje djelotvornost gemcitabina omogućujući lijeku da uđe u karcinomske stanice bez potrebe za membranskom ekspresijom transporterskog proteina.

Kao hidrofilna molekula, ulazak gemcitabina u karcinomske stanice ovisi o ekspresiji specifičnih membranskih transportirajućih proteina, osobito hENT1. Gemcitabin je trenutni standard za liječenje uznapredovalog karcinoma pankreasa, a također se koristi u kombinaciji sa drugim agensima hemoterapije za liječenje drugih vrsta karcinoma, uključujući i karcinom jajnika, ne-malih stanica karcinoma pluća, te karcinoma dojke.

Clovis Oncology, Inc (Boulder, CO, USA) i Ventana Medical Systems, Inc (Tucson, AZ, USA), u cijelosti u vlasništvu člana Roche Grupe, objavila je da su ušli u suradnju za razvoj hENT1 testa. Ako je CO-101 uspješno razvijen, Clovis Oncology će podnijeti aplikaciju za novi lijek u SAD-u, EU i drugim međunarodnim tržištima, a Ventana Medical Systems će podnijeti aplikaciju za odobrenje hENT1 testa kao uređaja III klase.

“Suradnja s Clovis Oncology dodatno naglašava našu posvećenost personaliziranoj zdravstvenoj skrbi. Ovo partnerstvo je odličan primjer kako nam naša kombinirana stručnost u dijagnostici i farmaceutici omogućuje inovaciju zdravstvene zaštite, kroz razvoj testova koji u krajnjem ishodu predstavljaju pravo liječenje na pravom pacijentu,” kaže Hany Massarany, predsjednik Ventana Medical Systems, Inc.

Oko 50% pacijenata sa karcinomom pankreasa je pokazalo da ima nisku tumorsku ekspresiju hENT1. U nekoliko nezavisnih istraživanja pacijenata sa karcinomom pankreasa, niski nivoi tumorske ekspresije hENT1 su pokazala da se vežu uz slabe rezultate preživljenja nakon terapije gemcitabinom. Ova opažanja podupiru hipotezu da ograničena korist gemcitabina kod pacijenata sa niskom hENT1 ekspresijom je odgovorna za malu terapeutsku efikasnost kod mnogih pacijenata. Budući da je pokazano da CO-101 ulazi u karcinomske stanice na transportirajući-nezavisan način, može ponuditi značajnu terapeutsku korist za velike i potencijalne skupine sa niskim nivoom hENT1.

 

Labmedica, 28.04.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply