Jednostavan test detektuje rizik od alergije kod novorođenčadi

Jednostavan test krvi može predvidjeti da li su novorođene bebe pod visokim rizikom za razvoj alergija, u toku njihovog odrastanja.

Količina staničnog signalnog proteina, nazvanog kinaza C zeta, je mnogo veća kod djece sa rizikom na alergije. Test mjeri količinu proteina u stanicama imunog sistema; i daleko je efektivniji nego prijašnji indikatori, kao što je porodična klinička anamneza ili nivoi IgE antitijela koje je povezano sa alergijom.

Prof. Tony Gerrante, imunolog na South Australian Pathology i Children's Research Centre na Univerzitetu Adelaida (Australia), rekao je da novi markeri mogu biti najznačajnije otkriće u testiranju alergije u zadnjih nekoliko dekada.
Istraživači, također, proučavaju da li dodaci hrani od ribljeg ulja, koji se daju trudnicama ili porodiljama mogu smanjiti rizik od alergija kod novorođene djece. „Postoji dokaz da nivoi ovog važnog proteina rastu sa uzimanjem dodataka prehrani od ribljeg ulja, i štite od nastanka alergija.” Rekao je prof. Ferrante.

Australija ima jednu od najvećih stopa alergija u svijetu, sa 40% djece koja pate od alergijskih bolesti, uključujući alergija na hranu, ekceme, astmu i alergije vezane uz trave. Ova stanja često perzistiraju i u odraslom dobu, što predstavlja teško opterećenje zdravstvenog sistema.

LabMedica 27.05.2010

Be the first to comment

Leave a Reply