Visoko senzitivni molekularni test za kancer prostate

Jednokratni molekularni test pokazuje jedinstvenu senzitivnost za mjerenje biomarkera relapsa kancera prostate.

Test je više od 1000 puta senzitivniji nego standardna metoda i ima potencijal za široku primjenu u mjerenju biomarkera kancera, autoimunosti i neuroloških bolesti.

Jednostavan test krvi koristi Quanterixovu tehnologiju Single Molecule Array (SiMoA) da selektivno veže i mjeri prostata specifični antigen (PSA) kod pacijenata sa kancerom prostate. Studija je pokazala da je SiMoA 1700 puta senzitivnija od stadardnih bolničkih testova, potencijalno omogućavajući detekciju relapsa kancera prostate godinama ranije nego sadašnji testovi.

Da bi se demonstrirao klinički potencijal SiMoA, PSA je mjeren u serumu muškaraca koji su podvrgnuti radikalnoj prostatektomiji zbog kancera prostate. Za većinu ovih pacijenata PSA pretrage nakon hirurške intervencije su inicijalno pokazivale nedetektibilne vrijednosti, ali je PSA mogao biti prisutan u vrlo malim količinama koje bi mogle predvidjeti vjerovatnoću ponovnog javljanja bolesti. Quanterix test je toliko senzitivan da je bio u stanju izmjeriti rezidualan PSA nivo kod svih pacijenata. PSA nivoi nisu mogli biti detektovani standardnim metodama.
Quanterix korporacija koristi SiMoA tehnologiju za kvantifikaciju klinički važnih proteina. SiMoA se pokazao kao najsenzitivnija imunoesejska tehnologija koja koristi jednostavne testove bazirane na krvi. Korporacija je fokusirana na biomarkere kancera prostate i bolesti centralnog nervnog sistema, kao što je Alzheimerova bolest.

Studija je objavljena u Nature Biotechnology izdanje za juni 2010.

Labmedica 27.05.2010

Be the first to comment

Leave a Reply