Pain Genes Database

www.jbldesign.com/jmogil/enter.html

Bol. Sigurno da nije prijatan osjećaj kada ozlijedite nožni palac ili opečete prst, ali bi bila puno gora situacija ako ne bismo imali mogućnosti osjećati bol. Ipak, u nekim prilikama “dobra bol postaje loša” (bol uzrokovana kancerom ili neuropatijama), i naučnici pokušavaju objasniti uzroke boli. Pain Genes Database je vrlo elegantan web sajt gdje se može naučiti o nekima od gena odgovornim za osjet boli. Web sajt sadrži i kolekciju studija rađenih na genskim knock out modelima, sa fenotipovima boli, odabranih sa PubMeda. Lako interpretiranje ikonica pokazuje da li je mutanta više ili manje senzitivna od divljeg tipa u kategorijama nociocepcije, hipersenzitivnosti i analgezije. Sajt je dobro prilagođen korisnicima, pa se može reći da je bezbolan!

Be the first to comment

Leave a Reply