Korištenje dijagnostičke moći imunog sistema

Jeftin sistem za pravovremeno dijagnosticiranje bolesti mogao bi spasiti mnoge živote. Takav sistem bi imao uticaja i na zdravstveni sistem zemlje i zdravstvenu industriju, koji trenutno, nisu u najpovoljnijoj finansijskoj situaciji.

Istraživači sa Biodesign Institute Arisona State University dizajnirali su metodu za profiliranje imunog sistema, baziranu na aktivnosti antitijela, da bi pratili pacijentovo zdravstveno stanje. Nova metoda je razvijena u saradnji sa Centrom za inovacije u medicini, istog univerziteta.

Nova tehnika, nazvana imunosignaturing, bi mogla obezbjediti brzu, presimptomatsku dijagnozu za široki spektar bolesti, od infektivnih preko hroničnih, do raznih formi kancera, dajući veće šanse za uspješan tretman. Imunosignaturing također nudi mogućnosti kao jeftina zamjena za evaluaciju vakcina, koja je trenutno dugotrajna i skupa.

Prema objašnjenu naučnika, imuni sistem je jako osjetljiv na promjene u zdravstenom stanju koje rezultiraju infekcijom ili bolešću, registrirajući ove promjene u suptilnim promjenama aktivnosti antitijela. „Tijelo je uradilo sve da bi saznalo šta se događa u njemu. Na nama je da interpretiramo njegovu poruku”, kaže jedan od naučnika koji sudjeluje u ovom projektu.
Imunosignature se može shvatiti kao trenutna slika aktivnosti imunog sistema osobe u momentu kada je test rađen. Test zahtjeva mali uzorak krvi koji se raširi preko površine slajda, sa rezultirajućom slikom koja izgleda kao uzorak sa obojenim tačkama. Tim je demonstrirao da može biti upostavljen bazični immunosignature, a onda kompariran sa stanjem nakon vakcinacije ili djelovanja patogena.

U ovoj studiji jasan pomak u obrascu imunosignature je opažen i kod miševa i kod ljudi, nakon vakcinacije za influencu. Dalje, slika aktivnosti je izgledala patogen specifična. Imunosignature za influencu je pokazao oblik koji se lako razlikovao od oblika produciranog izlaganjem tularemiji. Rezltati ove studije su nedavno objavljeni u žurnalu Vaccine.

Većina testova krvi koristi se u procjeni odgovora domaćina na patogen i oni su usmjereni na jednu komponentu bolesti. „Sa tradicionalnim testovima analizira se imuni odgovor na vrlo definirane stvari”. Ovo važi, npr. za ELISA, jedan od najpopularnijih testova, koji traži antigen ili kolekciju antigena extrahovanih sa cijelog virusa ili drugog patogena. Jednom kada je antigen izoliran, on se postavlja na ploču i izlaže uzorku krvi. ELISA i slični imunoeseji testiraju jedno po jedno antitijelo i uglavnom zahtjevaju da patogen od interesa bude poznat ranije.

Imunosignaturing koristi univerzalnu platformu, koja je sposobna detektovati male promjene u cijelom profilu antitijela, bez obzira na uzrok koji je u podlozi. U cilju ostvarivanja ovoga, jedna kap krvi koja sadrži cijeli niz antitijela osobe, se raširi preko niza od 10 000 peptida randomske sekvence, koji su fiksirani za microarray slajd.

Ovi peptidi, lanci aminokiselina, su sposobni selektivno vezati antitijela iz krvi, otkrivajući ukupni obrazac vezanja antitijela u normalnim okolnostima. Obrazac se zatim može uporediti sa onim nakon izlaganja patogenu, vakcini ili drugom faktoru koji izaziva promjene u slici antitijela.

Izvor: GEN 12.06.2010

Be the first to comment

Leave a Reply