Hormoni ovarijalnih stanica mogu da predvide početak menopauze

Nivoi hormona, proizvedeni od strane stanica ovarija, se mogu koristiti za predviđanje početka perioda menopauze kod žena.

Hormonalni krvni test može tačno predvidjeti u kojoj će se dobi ženin reproduktivni status promijeniti. Različita količina hormona u krvi se može koristiti da ce procijeni kada će se javiti trajan prestanak funkcije ovarija.

Znanstvenici sa Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Tehran, Iran) su mjerili koncentraciju anti-Mullerian hormona (AMH) kod žena uključenih u studiju od 1998. AHM kontrolira razvoj folikula u ovarijima, od kojih se razvijaju oociti (jajašca), te se preporučuje da se AHM koristi za mjerenje ovarijalne funkcije. Krvni uzorci su se uzimali u tri intervala godišnje, te su se skupljali podaci o socioekonomskom statusu žena i njihovoj reproduktivnoj istoriji.

Rezultati studije su omogućili znanstvenicima da naprave realističniju procjenu reproduktivnog statusa mnogo godina prije nego nastupi period menopauze. Na primjer, ukoliko 20-godišnja žena ima koncentraciju AMH u serumu od 2,8 ng/ml, može se predvidjeti da će kod nje menopauza započeti u starosti od 35-38 godina. Korišten je statistički model za koreliranje AMH nivoa u različitoj životnoj dobi da bi mogli predvidjeti da li će žena ranije stupiti u period menopauze (prije 45 godine). Pronašli su da koncentracija AMH od 4,1 ng/ml ili manje može predvidjeti ranu menopauzu u 20-tim godinama. AMH nivoi od 3,3 ng/ml predviđaju ranu menopauzu kod žena od 25 godina, a vrijednosti od 2,4 ng/ml kod 30-godišnjakinja. Nasuprot tome, AMH nivoi sa najmanje 4,5 ng/ml u dobi od 20, 3,8 ng/ml u dobi od 25 i 2,9 ng/ml u dobi od 30 godina predviđaju početak menopauze u dobi od preko 50 godina. Rezultati studije su predstavljeni na godišnjem sastanku Europskog udruženja ljekara humane reprodukcije i embriologije u junu, 2010 u Rimu, Italija.

Procjena dobi za početak menopauze, koja se temelji na nivoima AMH, je dovoljno valjana kao vodić ljekarima u njihovoj praksi da bi se pomoglo ženama u planiranju porodice.

Labmedica, 06.07.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply