Citotoksični limfociti bore se protiv stanica raka želuca

Identificirane su stanice imunog sistema koje reaguju na bakterije izazivače raka želuca.

Helicobacter pylori je Gram-negativna, mikroaerofilna bakterija koja može naseliti različita područja želuca, naročito antrum. Infekcija ovom bakterijom je jedna od najčešćih baktrijskih infekcija u svijetu i vodi do hronične upale želuca.

Ove bakterije uzrokuju na želučanoj sluznici hronično crvenilo niskog stupnja i postoji jaka veza između njih i razvoja dupdenalnog ili gastričnog ulkusa i raka želuca. Pošto simptomi raka želuca variraju, često se bolest otkrije u kasnoj fazi i ima lošu prognozu. Preko 80% individua inficiranih sa H. Pylori nema nikakvih simptoma.
Urođeno-ubilačke stanice (Natural killer (NK) cells), jedna vrsta imunih stanica, mogu prepoznati i ubiti stanice koje su inficirane virusom i bakterijama, kao i tumorske stanice. One ubijaju otpuštajući male citoplazmatske granule proteina perforina i granzima, koji uzrokuju da ciljne stanice krenu u proces apoptoze.
Tim naučnika sa Univerziteta u Gothenburgu (Švedska) ispitivao je kako NK stanice reaguju na H.pylori. Našli su da je jedna podgrupa NK stanica aktivna protiv bakterija ulkusa želuca i da te NK stanice proizvode citokine, koji su signalne supstance imunog sistema, te tako djeluju odbrambeno.

Gastični ili rak želuca je maligni tumor u mukoznoj membrani želuca i jedna je od najčešćih formi raka u Švedskoj. Oko 24000 novih slučajeva ove bolesti se godišnje dijagnosticira u SAD.

Asa Lindgren Ph.D., koja je radila svoju doktorsku tezu na ovoj temi, kaže da NK stanice mogu igrati važnu ulogu u imunološkoj odbrani protiv H.pylori. Ranije je dokazano da veliki udio NK stanica u tumorskom tkivu doprinosi boljoj prognozi i dužem preživljavanju pacijenata sa rakom želuca.

Link: Univerzitet Gothenburg

Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply