DGP/tTG predložen kao najbolji inicijalni test za dijagnozu celijačne bolesti

Analiza dijagnostičke učinkovitosti seroloških testova za celijačnu bolest (Celiac Disease, CD) pokazuje da bi pretrage deamidiranog glijadinskog peptida (DGP)/tkivne transaminaze (tTG) trebale biti razmatrane kao najbolji inicijalni test za obradu suspektne celijačne bolesti (World J Gastroenterol 2010; 16:3144-25). Istraživači su takođe našli da bi ovaj esej, u kombinaciji sa testom IgA anti-tkivna transaminaza (a-tTG) ili testom IgA anti-deamidirani glijadinski peptid antitijelo (a-DGP), mogao odstraniti potrebu za duodenalnom biopsijom u više od 92% individua sa, prije testiranja, određenom visokom ili niskom mogućnosti za celijačnu bolest.

Studija je uključivala 679 individua koje su bile podvrgnute duodenalnoj biopsiji i imale serološke analize korištenjem šest eseja koja detektiraju antitijela na tTG i DGP. Pacijenti su prije testiranja, na osnovu simptoma i ranijih dijagnoza, određeni na one koji imaju visoki ili niski rizik za CD. Cilj istraživača je bio da odrede učinkovitost kompletnog panela seroloških testova u odnosu na biopsiju, analiziraju učinkovitost jednog testa i kombinacije dvaju testova, a također i da istraže valjanost algoritama baziranih na serologiji koji bi mogli ukloniti potrebu za biopsijom. Dok zlarni standard za CD ostaje biopsija, autori naglašavaju ograničenja povezana sa histološkom dijagnozom za CD i demonstriraju visoku senzitivnost i specifičnost različitih CD seroloških testova.

Istraživači su potvrdili prisustvo CD u 39,1% i 3,3% visoko- i nisko-rizičnih pacijenata. Area under receiver operator characteristic curves (AUROC) je za individulne eseje varirala od 0.968 do 0.972 za visokorizične pacijente, ali kod nisko rizičnih pacijenata nisu bile uvjerljive, 0.835-0.984. U evaluaciji kombinacija eseja autori su prijavili AUROC opsjeg od 0.952-0.984 za visoko- i 0.833-0.907 za nisko-rizične pacijente.

Istraživači su pozvali na dalju validaciju algoritama za testiranje na celijačnu bolest.

Clinical Laboratory News

Be the first to comment

Leave a Reply