Interkongresni sastanak evropskog udruženja patologa u Krakowu – Izvještaj

U Krakowu je od 31. augusta do 3. septembra održan Interkongresni sastanak evropskog udruženja patologa kojem su prisustvovali prof. dr. Ermina Iljazović, dr. Maja Konrad i dr. Zinaida Karasalihović sa Zavoda za patologiju, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku UKC Tuzla. Mjesto održavanja bio je savremeni kongresni centar Auditorium Maximum Jagiellonian Univerziteta, u neposrednoj blizini Market Skvera-historijskog „srca” grada.

Kao i predhodni i ovaj Interkongres bio je sastanak posvećen radnim grupama Evropskog udruženja patologa, kojih je ukupno 17, i povezanim društvima (kardiovaskularno, hematološko i pedijatrijsko) te su time obuhvaćena sva specifična područja patologije. Molekularna biologija, citogenetika i telepatologija su takođe područja koja su programom obuhvaćena u odvojenim sesijama.

Izuzetno bogat program bio je podijeljen na „Ključna predavanja” eminentnih predavača iz područja patologije dojke, uropatologije i predavanje o prediktivnim faktorima u patologiji, simpozije radnih grupa i slajd-seminare, plenarne sesije i poster sesije, sa glavnim ciljem promocije akademskog napredka u našoj disciplini i uspostavljanja seta standarda za dijagnostičku praksu. Specijalna pažnja posvećena je ulozi patologa u prognozi i tretmanu pacijenata sa malignim oboljenjima, uključujući rezultate najnovijih istraživanja i dijagnostičke testove koji omogućavaju pravilan izbor ciljane terapije. U Bosni i Hercegovini kao i većini zemalja u okruženju , patolozi se u svom rutinskom radu susreću sa dijagnostičkim problemima iz svih oblasti, te je najveći izazov za nas bio kako se odlučiti za najinteresantnija i za budući rad najkorisnija predavanja u tako širokom izboru. Premda u Bosni i Hercegovini ne postoji subspecijalizacija iz pojedinih područja unutar patologije, na našem Zavodu iskusni specijalisti naročitu pažnju u svom akademskom i stručnom usavršavanju posvećuju pojedinim oblastima tzv. poljima specijalnog interesovanja.

Nefropatologija i transplantologija su oblasti mog interesovanja, te sam od 2007. godine predstavnik Bosne i Hercegovine u radnoj grupi Evropskog udruženja patologa iz ove oblasti. Razumljivo je stoga što sam najveći dio svog vremena na Interkongresu posvetila sesijama iz oblasti patologije nativnih bubrežnih oboljenja („Bubrezi i tumori”, „Bolesti bubrega: novosti i stajališta”) sa čitavim nizom vrlo interesantnih predavanja, a prisustvovala sam i slajd seminaru iz ove oblasti („Lijekovi i bubrezi”).

Kako u svom radu Evropsko udruženje komunicira sa nacionalnim udruženjima patologa i ima bliske veze sa drugim evropskim udruženjima kao što su UEMS (Union Europeene des Medicins Specialistes) i EAPCP (European Association of Pathology chairs and Programme Directons), ovo je bila prilika za sastanke i dogovore za nove projekte sa članovima ovih udruženja. Primjer ovog tipa saradnje je i cjelodnevni zajednički sastanak članova Radne grupe za nefropatologiju i Poljskog udruženja transplantologa pod nazivom „Susret patologa i transplantologa” u kome su eminentni predavači iz područja transplantacijske nefropatologije iznijeli najnovija saznanja iz ove oblasti kao što su nove tehnike za identifikaciju HLA antitijela i uloga C4d u odbacivanju što je i tema moje doktorske disertacije, tako da su mi informacije sa ovog sastanka bile vrlo korisne.

Pored toga kolegice i ja smo prisustvovale simpoziju firme „Dako” na temu „Her2 u gastričnim karcinomima-nova revolucija i novi izazov. Workshop za skoriranje”.

Sastanak u Krakowu bio je i prilika za ponovne susrete sa prijateljima i kolegama iz Slovenije, Hrvatske i Srbije kao i uspostavljanje novih poznanstava i kontakata. Značajan napredak u svim poljima biomedicinskih istraživanja, uključujući i patologiju i nakupljanje novih znanja u našoj disciplini zahtjeva proširivanje pogleda, u prvom redu putem ovakvih događaja sa praktično orijentisanim sesijama, te je stoga za mene vrlo značajno što sam imala priliku prisustvovati ovom sastanku.

dr. Zinaida Karasalihović

Be the first to comment

Leave a Reply