Automatski analizator detektira spolno prenosive bolesti

Automatizirani sistem imunološkog ispitivanja je proširen tako da uključuje široki spektar zaraznih bolesti.

Kontinualni analizator sa slučajnim pristupom sa mogućnošću obrade do 200 testova na sat je posebno dizajniran za optimalnu efikasnost i konsolidaciju u laboratorijama srednjeg i visokog kapaciteta. Laboratorijski dijagnostičari će imati koristi jer će pristup ovakvom visoko-kvalitetnom testiranju pojednostaviti tok rada dovodeći do brze dijagnoze.

 

Napredni sistem imunološkog ispitivanja, nazvan IMMULITE 2000, ima 24 stalnih testova, a njihov broj se može povećati do čak 96. Analizator, kojeg proizvodi Siemens Healthcare Diagnostics (Siemens AG, München, Njemačka; www.medical.siemens.com), je uvećao dijagnostičku sposobnost sistema za otrkivanje više zaraznih bolesti. U proširenu listu testova je uključen i test za sifilis, spolno prenosivu bolest uzrokovanu spirohetom Treponema pallidum.

Simptomi sifilisa se mogu zamijeniti simptomima drugih bolesti tako da on može ostati nedijagnosticiran više godina. Njegov kasni ili tercijarni stadij može biti fatalan. Prema američkom centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC, Atlanta, GA, USA; www.cdc.gov), od 2007 do 2008 zabilježen je porast stope infekcije sifilisom od 13%. Ova bolest se takođe može kongenitalno prenositi sa majke na dijete.

Lista testova IMMULITE 2000 obuhvata i testove za kongenitalno prenosive bolesti kao što je toksoplazmoza, rubeola i citomegalovirus.

Dijagnostička imunološka istitivanja su sada dostupna za hepatitis, Epstein-Barr virus, Helicobacter pylori infekcije, kao i za mnoga druga metabolička i medicinska stanja.

David Hickey, izvršni potpredsjednik u Siemens Healthcare Diagnostics, je rekao: “Konsolidiranje rutinskih i imunoloških ispitivanja zaraznih bolesti u laboratorijskim automatiziranim solucijama upućuje na jedan od najvećih izazova laboratorije – da poboljša operativnu efikasnost istovrijemeno nastavljajući poboljšanje kvaliteta rezultata ispitivanja i brige o pacijentima.”

Be the first to comment

Leave a Reply