U Njemačkoj razvijen test za sepsu koji spašava život

Dijagnostička platforma razvijena u Njemačkoj će analizirati krv na sepsu unutar sata. Sistem je baziran na nanočesticama koje su automatski vođene uz upotrebu magnetnih sila.

Mobilna dijagnostička platforma garantira brzu i jeftinu dijanozu infekcije dok se pacijent transportira do bolnice. Nazvan je MinoLab, a sastoji se od plastične kartice, veličine kreditne kartice, u koju je umetnuta jedinica manja od prenosnog računala.

MinoLab je razvijen od strane Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology (IZI; Leipzig, Germany), u suradnji sa projektom Magna Diagnostic in a German Federal Ministry of Education and Research (BMBF; Berlin, Germany).

Dr. Dirk Kuhlmeier, znanstvenik sa Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology, je objasnio kako radi nova platforma: “Nakon uzimanja uzorka krvi, magnetske nanočestice se vežu za ciljane stanice u krvnom uzorku preko specifičnih molekula hvatača. Potom se koristi jednostavan magnet da se čestice prenesu na plastičnu karticu zajedno sa patogenima, te ih pomjeraju kroz različite minijaturne reakcione komore, gdje se odigrava PCR reakcija. Ovo je metod za kopiranje čak i najmanjih DNA sekvenci patogena i do milion puta. Nakon što se kopiraju, nanočestice transportuju DNA patogena u detekcionu komoru, gdje novi tip magnento otpornog biočipa može identificirati patogene, pa čak i antibiotik rezistentne. Sve reakcije započinju od pripreme uzorka kroz izolaciju ciljanih molekula da bi se dokazao njihov prijenos bez ikakvog kontakta, koji je potpuno automatiziran”.

Ovo znači da MinoLab čini rutinsku operaciju mnogo jednostavnije za laboratorijske tehničare, te smanjuje rizik od kontaminacije od bakterija koje dolaze iz okoline.

Trovanje krvi je često neodređeno. U Njemačkoj, 60 000 ljudi umire svake godine od nekog oblika sepse, skoro kao i od srčanog udara. Ustanovljeno je da pacijenti koji stižu u intenzivnu njegu sa trovanjem krvi imaju samo 50% šanse da prežive. Jedan od raazloga za veliku stopu smrtnosti leži u činjenici da se pacijenti ne tretiraju tačno zbog kasne dijagnoze.

Labmedica, 06.01.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply