Izvještaj sa 1. Kongresa Hematologa i Transfuziologa BiH sa međunarodnim učešćem

U Sarajevu je u periodu od 19.05.-22.05.2011. godine održan 1. Kongres Hematologa i Transfuziologa BiH sa međunarodnim učešćem. Tokom četiri dana kongresa, bila su prezentirana brojna eminentna predavanja kako domaćih, tako i stranih predavača. Kongresne teme su obuhvatile sve oblasti hematologije i transfuziologije, od dijagnostike, terapije, pa do praćenja terapije kod onkoloških i hematoloških oboljenja.

Petak, 20. maj je bio više rezervisan za teme iz oblasti hematologije, gdje se posebno veliki osvrt i veliki broj tema odnosio na pedijatrijsku hematologiju. Svjedoci smo da je današnja stvarnost veliki broj djece oboljelih od hematoloških oboljenja, te je ovakav vid edukacije od neminovnog značaja. U dijagnostičkoj oblasti se iz dana u dan pronalaze novi markeri, rade se nova istraživanja i otkrivaju sve bolji lijekovi za ova oboljenja, te se nadamo da će se i stopa izlječenja podići na veći nivo.

{gallery}transf_congress{/gallery}

Veliki broj stručnjaka iz ove oblasti, koji su imali svoja predavanja na ovom kongresu, su nas uspjeli uvjeriti da je sa današnjim širokim dijapazonom dijagnostičkih i terapijskih sredstava ipak moguće postići bolji stepen izlječenja oboljele djece. Također, tokom istog dana mogli smo slušati i zanimljiva predavanja iz oblasti akutnih i hroničnih leukemija, anemija, radioterapije, mijelodisplatičnog sindroma, te multiplog mijeloma.

I drugi dan kongresa je bio obilježen izuzetno kvalitetnim predavanjima, kako od strane hematologa, tako i od strane transfuziologa. Predavanja su obuhvatila brojne teme iz oblasti limfoma, hronične limfocitne leukemije, transfuzijskog liječenja, imunohematologije, te predavanja iz oblasti transplatacije organa. Možemo reći da transfuzijsko liječenje u našoj zemlji prati svjetske trendove, te da je dijagnostika u transfuziologiji kod nas potpuno u skladu sa svim standardima, a koriste se najsavremenije dijagnostičke metode i oprema kod testiranja krvi i obezbjeđenja kvaliteta u transfuzijskoj medicini. Tokom istog dana bile su održane i dvije Sestrinske sesije iz ovih oblasti, sa velikim brojem tema. Veliki broj sponzora prisutnih na ovom kongresu je imao veliki broj satelitskih simpozijuma, gdje su nas pobliže upoznali sa svojim novitetima iz oblasti dijagnostike i terapije kod određenih oboljenja. Sponzori su bili svjetski vodeće kuće iz oblasti medicinske dijagnostike i terapije, Novartis, Roche, Novo Nordisk, Octapharma, Bayer Healtcare, Abbott, Siemens, te brojni drugi.

Brojne Poster prezentacije su bile predstavljene na ovom kongresu, a veliki broj slobodnih tema je ostavljen za posljednji dan kongresa, u nedjelju 22.05.2011., kada je uspješno i zatvoren 1. Kongres Hematologa i Transfuziologa BiH sa međunarodnim učešćem.

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:18,13}

Be the first to comment

Leave a Reply