Program 11. stručnog sastanka medicinskih biohemičara/biokemičara Bosne i Hercegovine

11. stručni sastanak medicinskih biohemičara/biokemičara Bosne i Hercegovine održat će se u hotelu Bristol u Sarajevu, 10. juna/lipnja 2011. godine. Kao i prethodnih godina, predsjedništvo se potrudilo obezbjediti stručnjake iz oblasti biohemije, kao predavače na ovom sastanku. Teme 11. sastanka, kao i cijeli program, možete naći u nastavku.

10-10.30 Prijava sudionika

Predsjedništvo: Muhamed Fazlić, Jozo Ćorić, Radivoj Jadrić

 

10.30-10.50 Laboratorijska dijagnostika Alzheimerove bolesti

Prof. dr. Emin Sofić, PMF Sarajevo

 

10.50-11.30 Standardizacija određivanja HbAa1c kao parametra glikoregulacije u dijabetesu

Prof. dr. Svetlana Ignjatović, KCU Beograd

 

11.30-11.45 Zavisnost sadržaja homocisteina, folne kiseline i lipida u serumu od prehrambenih navika ispitanika

Mr.sci. Mirsad Panjeta, KCU Sarajevo

 

11.45-12.00 Diskusija

12.00-12.15 Kafe pauza

12.15-13.45 Predavanja Meditrade96

1.Doprinos VITROS tehnologije u kvaliteti i produktivnosti rada u laboratorijama

Alan Springl, Johnson & Johnson

2. Automatizacija u urinskoj dijagnostici

Spec. med. biohem. Biljana Glišić

3. LIS – karakteristike i koristi

Danijel Lorković,Systema

 

13.45-15.30 Zakuska

 

15.30-16.30

Skupština udruženja medicinskih biohemičara BiH

Sastanak komore medicinskih biohemičara Federacije BiH

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:18,20}

Be the first to comment

Leave a Reply