Otkrivena BRAF mutacija kod pacijenata sa Hairy Cell leukemijom

BRAF V600E mutacija bila je prisutna kod svih ispitivanih bolesnika sa Hairy Cell Leukemijom (HCL). Ovo otkriće ima implikacije na dijagnostiku, patogenezu i ciljanu terapiju HCL.

Znanstvenici su tražili HCL-povezane mutacije putem obimnog paralelnog sekvenciranja cjelokupnog egzoma leukemičnih i uparenih normalnih stanica pročišćenih iz periferne krvi bolesnika s HCL-om. Nalazi su validirani putem Sanger sekvenciranja kod dodatnih 47 bolesnika sa HCL-om.

Hairy cell leukemia (HCL) je dobro definiran kliničko-patološki entitet čija genetička podloga još uvijek nije jasna. Jedna mutacija javljala se kod svakog bolesnika u kohorti, što sugerira da traženje te mutacije može imati velike implikacije za liječenje bolesti, prijavljuju talijanski znanstvenici.

Profiliranje ekspresije gena i polimorfizma jednog nukleotida na nivou genoma nije dalo rezultate u ukazivanju na genetske alteracije u HCL-u.

Brunangelo Falini, MD, Enrico Tiacci, MD, i kolege sa Sveučilišta u Perugia (Italija) koristili su jači pristup ispitivanja genetske osnove raka: genome-wide massively parallel sequencing tumora i normalnih stanica iz istog pacijenta. Oni su nastojali identificirati rekurentne somatske mutacije u genima koji kodiraju proteine, s ciljem dobivanja više uvida u podrijetlo bolesti i prepoznavanje novih mogućnosti za dijagnozu i liječenje.

Posljedica ovog otkrića može biti da određeni lijekovi/molekula mogu biti razvijeni da inhibiraju aktiviran, mutirani gen BRAF, čime se spriječava kontinuirano poticanje leukemičnih stanica na razmnožavanje. Prvi laboratorijski rezultati korištenja ovih specifičnih inhibitora pokazuju obećavajuće rezultate.

Hairy cell leukemiju karakterizira nakupljanje leukemičnih stanica u koštanoj srži s nedostatkom proizvodnje normalnih krvnih stanica, što bi moglo biti opasno po život, kao i velika slezena, što može stvarati značajne poteškoće pacijentima.

“BRAF V600E mutacija je potencijalni terapeutski target u bolesnika s HCL-om koji nemaju odgovor (ili je odgovor suboptimalan) na početnu terapiju sa analozima purina, kao i u bolesnika s ponovljenim recidivom ili neprihvatljivim toksičnim učincima” napisali su Dr. Falini i koautori u zaključku.

“Značajno je da su BRAF V600E inhibitori pokazali znatnu aktivnosti kod bolesnika sa BRAF-mutiranim metastatskim melanomom. Ovi rezultati, zajedno s našim in vitro nalazima da specifični inhibitor aktivnog BRAF-a izaziva MEK i ERK defosforilaciju u stanicama primarne HCL, nalažu kliničko testiranje inhibitora aktivnog BRAF-a.”

Rezultati su objavljeni u online izdanju New England Journal of Medicine (NEJM) 11. juna/lipnja 2011.

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:18,20}

Be the first to comment

Leave a Reply