PCR saliva test obećavajući za skrining novorođenčadi na CMV

Kongenitalna infekcija citomegalovirusom (CMV) je uzrok gubitka sluha kod djece, ali skrining novorođenčadi ne provodi se rutinski u SAD. Trenutne metode testiranja, kao što je kultivacija pljuvačke, ne mogu biti automatizovane što ih čini ne praktičnim za skrining velike populacije.

Studija objavljena 2.juna u New England Journal of Medicine je objavila ohrabrujuće nalaze iz analiza novih metoda za detekciju infekcije koristeći tečne ili suhe uzorke salive od novorođenčadi. To potencijalno može omogućiti automatizaciju za široku upotrebu, vodeći boljoj identifikaciji novorođenčadi sa CMV infekcijom i ranoj intervenciji da se prevenira gubitak sluha.

CMV je virus iz porodice herpes virusa. 50% – 85% odraslih u SAD je inficirano. Većina ljudi je inficirano kao djeca ili kao adolescenti i nisu imali signifikantne simptome ili zdravstvene probleme. CMV je pronađen u mnogim tjelesnim tekućinama tokom aktivne infekcije i lako se prenosi na druge bliskim fizičkim kontaktom ili kontaktom sa inficiranim predmetima. Nakon što je početna infekcija riješena, CMV ostaje latentan u organizmu osobe do kraja života, bez uzrokovanja bilo kakvih simptoma, osim ako se reaktivira u slučaju oslabljenog imunog sistema.

Za djecu, primarna CMV infekcija može biti ozbiljna. Ako se žena inficira CMV-om prvi put neposredno pred ili tokom trudnoće postoji mogućnost da prenese infekciju na fetus – stanje poznato kao kongenitalna CMV infekcija. Obično asimptomatska na rođenju , kongenitalna CMV infekcija može uzrokovati gubitak sluha i udružena je sa fizičkim i razvojnim problemima koji se mogu pojaviti mjesecima kasnije, uključujući i oštećenje vida i probleme u učenju.

Trenutno, novorođenčad ne prolaze regularni skrining za CMV infekciju u SAD. Testiranje se može provesti na novorođenčetu ako su određeni znaci prisutni uključujući anemiju, žuticu, uvećanu slezenu i jetru, mala glava ili na djeci sa problemima vida i sluha, sa pneumonijom, konvulzijama ili znacima odgođenog mentalnog razvoja. CMV skrining test za svu novorođenčad bi omogućio inficiranim, asimptomatičnim, da se identificiraju i nadgledaju te odgovarajući tretman bi mogao biti sproveden. Standardni test za kongenitalnu CMV infekciju je brza kultura uzorka salive uzeta na rođenju. Obzirom da kulture ne mogu biti automatizovane, metoda nije odgovarajuća za skrining velike populacije.

Alternativa je detekcija DNA virusa u salivi koristeći brzi PCR test koji ne treba ekstrakciju DNA. Ovaj metod može biti automatizovan. Da bi usporedili brzu kultivaciju pljuvačke sa RT PCR testom i suhe i tečne pljuvačke, naučnici sa National Institute on Deafness and Other Communication Disorders CHIMES Study proveli su multicentričnu skrining studiju na približno 35,000 novorođenčadi. Pronašli su da PCR ima visoku senzitivnost i specifičnost za detekciju CMV. PCR sa tečnom salivom identificira 100% inficiranih sa CMV i tačno isključuje 99,9% bez CMV. PCR sa suhom salivom tačno identificira 97,4% inficiranih CMV i tačno isključi 99,9% bez.

Zaključak je da se oba PCR testa mogu smatrati potencijalnim skrining alatom za CMV infekciju kod novorođenčadi. Dok testiranje tečne salive pokazuje blago bolje rezultate nego suha saliva, upotreba suhih uzoraka ima svoje prednosti zbog skupljanja i skladištenja što je može činiti boljom metodom obzirom da su obe metode pokazale visoku senzitivnost. Istraživači još uvije preporučuju konfirmatorni test pozitivnih rezultata 3 sedmice nakon rođenja da se isključe lažno pozitivni.

LabTestsOnline

Be the first to comment

Leave a Reply