Odobren je genetički test za karcinom pluća

Dijagnostički test će pomoći kod određivanja da li pacijent ima abnormalni anaplastični limpoma kinaza (ALK) gen prije nego se koristi ciljana hemoterapija.

Kvalitativni test se koristi da otkrije preraspodjelu uključenu u ALK gen preko fluorescentne in situ hibridizacije (FISH) u formalin-fiksiranim, parafin-umetnutim (FFPE) tkivnim uzorcima ne-mikrocelularnih karcinoma pluća (NSCLC).

Vysis Paraffin pretretman IV i kit post hibridizacijski pufer za ispiranje, koji se koriste za pripremu paraffin-umetnutog tkiva karcinoma pluća, su fiksirani na pozitivno nabijeni slajd za upotrebu na FISH-u sa Vysis DNA FISH probama. DNA sadržana unutar nukleusa FFPE tkivne sekcije se denaturira u jednolančane forme, a potom slijedi hibridizacija sa lokus specifičnim indikatorom Vysis ALK Break Apart FISH Probes. Hibridizacija Vysis ALK Break Apart FISH proba se vidi upotrebom fluorescentnog mikroskopa opremljenog sa odgovarajućim ekscitacijskim i emisionim filterima, dopuštajući vizualizaciju narandžastih i zelenih fluorescentnih signala.

Ukupno 255 pacijenata sa kasnim stadijem ALK pozitivnim NSCL su bili upisani u dva multicentra u pojedinačnim studijama. Uzorci pacijentovih tkiva karcinoma pluća su prikupljani i testirani na ALK gen abnormalnosti prije nego je studija započela. Studije su dizajnirane da mjere objektivni raspon odgovora, procenat pacijenata koji su iskusili kompletno ili parcijalno smanjenje karcinoma. Većina pacijenata u studiji je prvo primala hemoterapiju. U jednoj studiji, objektivni odgovor je bio 50% sa srednjim odgovorom trajanja 42 sedmice. U drugoj, objektivni odgovor je bio 61% unutar srednjeg odgovora od 48 sedmica. ALK gen abnormalnost uzrokuje razvoj i rast karcinoma. Oko 1-7% onih sa NSCLC ima abnormalnost ALK gena. Pacijenti sa ovom formom karcinoma pluća su tipični nepušači.

US Agencija za hranu i lijekove (FDA; Silver Springs, MD, USA) bazira svoje dokaze na podacima iz jedne studije sa Vysis ALK Break Apart FISH Probe Kit (Abbott Molecular Inc, Des Plaines, IL, USA). Alberto Gutierrez, PhD, direktor FDA, je rekao: “Trend u onkološkom istraživanju se nastavlja prema ciljanim terapijama. Ovaj test je primjer značajne uloge udružene dijagnostičke važnosti u otkrivanju najsigurnijeg i najefikasnijeg tretmana za pacijente koji žive sa ovom ozbiljnom bolešću.”

Labmedica, 19.09.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply