Osnovne hematloške analize

ANALIZA

IZVOR

NORMALNE VRIJEDNOSTI

NAPOMENA

Eritrociti

Puna krv

Muškarci: 4,6 – 6,0 x 106 /mm3

Žene: 3,9 – 5,5 x 106 /mm3

Procjena anemije , policitemije

Faktor II

(protrombin)

Plazma

10mg/dl (83 – 117% od normalne); poluvrijeme eliminacije 3 dana

Prije uzimanja uzorka dvije sedmice prstati sa terapijom kumarinskim derivatima, a dva dana prije sa terapijom heparinom.

Faktor IX (autoprotrombin II, Christmas disease factor)

Plazma

50-150% od normale (koncentracija u plazmi  je oko 4mg/l)

Prije uzimanja uzorka dvije sedmice prstati sa terapijom kumarinskim derivatima, a dva dana prije sa terapijom heparinom.

Faktor V

(proakcelerin)

Plazma

50-150% od normale

Prije uzimanja uzorka dvije sedmice prstati sa terapijom kumarinskim derivatima, a dva dana prije sa terapijom heparinom.

Faktor VII

(prokonvertin)

Plazma

50-150% od normale

Prije uzimanja uzorka dvije sedmice prstati sa terapijom kumarinskim derivatima, a dva dana prije sa terapijom heparinom.

Faktor VIII (antihemofilni faktor)

Plazma

50-150% od normale (konc u plazmi je oko 100 mikrog/l)

Povišen kod pacijenata koji koriste oralne kontraceptive

Faktor X

(Stuart faktor)

Plazma

50 – 150% od normale (konc u plazmi je oko 12mg/l)

Prije uzimanja uzorka dvije sedmice prstati sa terapijom kumarinskim derivatima, a dva dana prije sa terapijom heparinom.

Faktor XI

 

Plazma

50-150% od normale

Prije uzimanja uzorka dvije sedmice prstati sa terapijom kumarinskim derivatima, a dva dana prije sa terapijom heparinom.

Faktor XII

(Hageman faktor)

Plazma

50-150% od normale

Prije uzimanja uzorka dvije sedmice prstati sa terapijom kumarinskim derivatima, a dva dana prije sa terapijom heparinom.

Faktor XIII

(Fibrin stabilizirajući faktor

Plazma

Ugrušak je stabilan u 5M urei najmanje 24h

 

Fibrinogen

Krv

2-4 g/l

Koristi se u dijagnozi kongenitalne afibrinogenemije, DIK-a, kao i za procjenu fibrinolitičke aktivnosti.

Fitzgeraldov faktor

Plazma

Nalaz je normalan ako poslije miješanja sa deficijentnom plazmom u F.faktoru, mješavina ima normalno aktivirano PTT; bioesejem određena normalna koncentracija u plazmi je 90mg/l

Prije uzimanja uzorka dvije sedmice prstati sa terapijom kumarinskim derivatima, a dva dana prije sa terapijom heparinom.

Fletcherov faktor

Plazma

Nalaz je normalan ako poslije miješanja sa deficijentnom plazmom u F.faktoru, mješavina ima normalno aktivirano PTT; RIA metodom koncentracija u plazmi je oko 50mg/l, a RID metodom oko 100mg/dl

Prije uzimanja uzorka dvije sedmice prstati sa terapijom kumarinskim derivatima, a dva dana prije sa terapijom heparinom.

Hematokrit

Puna krv

Muškarci:

2 god: 35-44%

6 god: 31-43%

Odrasli: 42-52%

Žene:

2 god: 35-44%

6 god: 31-43%

Odrasli: 35-47%

Koristi se za procjenu anemije, gubitka krvi, policitemije i sl.

Hemoglobin

Puna krv

Muškarci: 15,5 +/- 1,0 g/dl

Žene: 13,7 +/- 1,0 g/dl

Koristi se za procjenu anemije, gubitka krvi, policitemije i sl.

Leukociti

Puna krv ili druge tjelesne tečnosti

Periferna krv: 4.500 – 11.000/mm3  

(4,5-11 x 109/l)

Koristi se u dijagnozi upalnih oboljenja, neoplazmi, imunoloških bolesti.

MCH (prosječna količina hemoglobina u eritrocitu)

Puna krv

30,2 +/- 1,8 pg

 

MCHC (prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitu)

Puna krv

33,7 +/- 1,1 g/dl

 

MCV (prosječni volumen eritrocita)

Puna krv

90,1 +/- 4,8 fl

 

Parcijalno tromboplastinsko vrijeme

Krv

25 – 39 s

Tri sata prije uzimanja uzorka prekinuti davanje heparina. Služi za procjenu unutrašnjeg sistema koagulacije.

Produkti razgradnje fibrina

Krv

< 10 mikrog/l

Pomaže u dijagnozi DIK-a.

Protrombinsko vrijeme

Krv

10 – 13 s

Koristi se za procjenu vanjskog sistema koagulacije.

Retikulociti

Puna krv

Odrasli: 0,5 – 1,5 %

Novorođenčad: < = 7%

Pri kraju druge sedmice života dostiže se adultna vrijednost.

Koristi se za procjenu eritropoeze, npr. za procjenu terapijskog odgovora kod različitih anemija. Povišen je kod akutnog i hroničnog krvarenja, hemolitičkih anemija.

Retrakcija ugruška

Plazma

>= 40% količine seruma i Erc je van ugruška;

<5% Erc i <20% seruma je u ugrušku; iz ugruška se izdvaja oko 2 ili manje kapi u sekundi.

Procjena formiranja ugruška, funkcije/broja trombocita, abnormalnosti i/ili nivoa/funkcije fibrinogena.

Sedimentacija

Puna krv

Muškarci:

<50 god: 0-15 mm/1h

>50god: 0-20 mm/1h

Žene:

<50 god: 0-25 mm/1h

>50god: 0-30 mm/1h

Koristi se za procjenu nespecifičnog odgovora na infekciju, upalnih stanja, autoimunih poremećaja i sl.

Trombociti

Puna krv

150.000 – 450.000/mm3

(150-450 x 109)

Oristi se u dijagnozi i praćenju krvarenja, purpura, petehija, trombocitopenija, DIK-a, leukemije i sl.

Vrijeme koagulacije

(Lee-White)

Krv

8-15 min

Tri sata prije uzimanja uzorka prekinuti davanje heparina. Koristi se za procjenu čitavog sistema  koagulacije, kao i za monitoring pacijenata na terapiji heparinom.

Vrijeme krvarenja

(Duke)

Plazma

5 min

Vrijednosti se razlikuju u zavisnosti od laboratorije. Skrining test za procjenu funkcije trombocita i kapilara.

Vrijeme krvarenja

(Mielke)

Plazma

Uopšte: 2,5-10 min

Djeca: 2,5-13 min

Odrasli: 1-7 min

Skrining test za procjenu funkcije trombocita i kapilara.

Vrijeme krvarenja (Ivy)

Plazma

2-7 min

Kraće je kod muškaraca, nego kod žena; kraće je kod osoba starijih od 50god. Skrining test za procjenu funkcije trombocita i kapilara.

Be the first to comment

Leave a Reply