Nove smjernice za skrining na rak grlića materice

Žene u dobi od 21 do 65 godina bi trebale obaviti Babes-Papanicolaou test, poznatiji kao Papa test svake tri godine, prema novim smjernicama.

Na temelju dokaza, žene u dobi između 30 i 65 godina mogu produžiti interval skrininga na svakih pet godina u urade i humani papiloma virus (HPV) test u isto vrijeme kad i PAPA razmaz.

The United States Preventive Services Task Force (USPSTF Agencija za istraživanje i kvalitet u zdravstvu, Rockville, MD, SAD) je pregledala nove dokazei komparativne rezuktate testa za obavljanje tekuće citologije i koristi i štete od HPV-testiranja, kao samostalnog ili u kombinaciji s citologijom. Skrining sa citologijom ili testiranje za više onkogenih tipova HPV-a može dovesti do otkrivanja visokog stupnja prekanceroznih lezija vrata maternice i raka vrata maternice.

Učinkovitost skrininga na rak vrata maternice primijećena u SAD-u tijekom posljednjih nekoliko desetljeća pripisuje se korištenju konvencionalne citologije. Trenutni dokazi ukazuju da ne postoje klinički važne razlike između tekuće citologija i konvencionalne citologije. Testiranje na HPV Digene Hybrid Capture s 2 (HC2) (Qiagen; Germantown, MD, SAD) se uobičajeno koristi u SAD-u, a obje metode, i HC2 i PCR ocijenjene su u pogledu efektivnosti. Iako su alternativne metode za otkrivanje HPV-a u nastajanju, klinička usporedivost i implikacije tih metoda nisu potpuno razjašnjene.

Prema smjernicama Radne grupe, žene koje su imale histerektomiju s uklanjanjem vrata maternice i koje nemaju povijest raka vrata maternice ili prekancerozne lezije visokog stupnja ne moraju biti skrinirane. U ovoj populaciji, koristi skrininga su male. Ženske osobe iznad 65 godina starosti mogu prekinuti sa skriningom ako su imale tri uzastopna negativna Papa-testa ili dva uzastopne negativne ko-testa u roku od 10 godina prije prekidanja skriniga s time da je posljednji test bio unutar zadnjih 5 godina. Rutinski skrining treba nastaviti najmanje 20 godina nakon spontane regresije ili tretmana prekancerozne lezije visokog stupnja, bez obzira na dob pacijentice.

Virginia Moyer, MD, MPH, profesor pedijatrije na medicinskom sveučilištu Baylor (Houston, TX, USA), je rekala: “Ovo je dobra vijest za žene jer dokazi pokazuju da godišnji Papa test nije potreban kako bi se smanjila smrtnost od raka vrata maternice. Skrinig svake tri godine, počevši od 21 godina, spašava isti broj života kao godišnji skrining, a s pola broja kolposkopija i manje lažno pozitivnih testova.” Smjernice su objavljene 15. marta 2012, u časopisu Annals of Internal Medicine.

Be the first to comment

Leave a Reply