Neke transfuzije čine više štete nego koristi

Nedostatak jasnih vodiča za propisivanje trasnfuzija krvi znači da još uvijek postoji široka varijacija u korištenju tranfuzija i često korištenje kod pacijenata kojima transfuzija nije potrebna.

Rezultirajuće prekomjerno korištenje krvi je problematično, jer su zalihe krvi uvijek nedostatne i skupi su izvor, a također, nedavne studije kod hirurških pacijenata pokazuju da ovi pacijenti nemaju koristi, čak mogu imati štete od prijevremeno datih ili nepotrebnih transfuzija.

Znanstvenici na Johns Hopkins University School of Medicine (USA) ispitivali su podatke sa anestezijskih kartona više od 48000 hirurških pacijenata u periodu od 18 mjeseci, od Februara 2010 do Avgust 2011. Ukupno 2981 pacijent (6,2%) je dobio transfuziju tokom operacije. Studija je našla velike varijacije unutar grupa hirurga i anesteziologa u brzini kojom se odlučuju za davanje transfuzije.

Kod zdrave osobe, srednji normlani nivo hemoglobina je oko 140 g/L. Vodiči kažu da pacijenti imaju koristi od transfuzije kada je nivo hemoglobina ispod 60 ili 70 g/L, dok pri nivoima od 100 g/L transfuzija nije potrebna. Međutim, kada su vrijednosti između ovih, ne postoji konsenzus šta uraditi. Studija je našla da korištenje eritrocita, svježe smerznute plazme i trombocita je variralo trostruko ili četvorostruko među pojedinim hirurzima koji su obavljali iste hirurške procedure.

Transfuzija krvi, kojom se unose strane supstance tijelu, pokreće seriju kompleksnih imunoloških reakcija. Pacijenti često razviju antitijela na transfuzirane crvene krvne stanice, što rezultira težim nalaženjem kompatibilne krvi u slučaju potrebnih budućih transfuzija. Transfizirana krv, također, ima supresivni efekat na imuni sistem, što povećava rizik od infekcije, uključujući i pneumoniju i sepsu.

Steven M. Frank, MD., voditelj studije je rekao: „Transfuzija nije tako sigurna kao što ljudi misle. Zadnjih 5 godina rezultati studija podržavaju manje davanje krvi nego što smo do sada navikli, a naša studija pokazuje da liječnici ne primjenjuju ove rezultate. Prezervacija krvi je jedna od rijetkih grana u medicini gjde ishodi mogu biti poboljšani, rizik i troškovi smanjeni. Ništa ne ide u prilog davanju pacijentu više krvi nego što je to potrebno.” Studija je objavljena 23 Aprila 2012 u žurnalu Anesthesiology.

Be the first to comment

Leave a Reply