12. stručni sastanak medicinskih biohemičara/biokemičara Bosne i Hercegovine

 

18.5.2012, Hotel Radon Plaza, Sarajevo, BIH

Program:

10.00-10.30 Prijava sudionika. Predsjedništvo: Jozo Čorić, Radivoj Jadrić, Berina Hasanefendić

10.30-11.00 Organizacija pretraga uz bolesnika u kliničkim ustanovama. Doc dr Dunja Rogić, KBC Rebro, Zagreb

11.00-11.20 Uticaj homocisteina na lipidni status pacijenata na hemodijalizi. Doc. dr Emina Kiseljaković, Medicinski fakultet Sarajevo

11.20-11.50 Primjena ABC (Activity based costing) metode u upravljanju troškovima medicinsko-biohemijskog laboratorija. Dr. Emir Hondo, Opća bolnica Tešanj

11.50-12.00 Diskusija

12.00-12.30 Kafe pauza

12.30-14.00 Predavanja firme Siemens: 1. ELF – diagnosing liver fibrosis easily in the routine lab Thoms Hufnagl. 2. Siemens HDX portfolioDaniel Bakić

14.00-15.30 Zakuska

15.30-16.00 Sastanak Udruženja medicinskih biohemičara/biokemičara BiH, Sastanak Komore medicinskih biohemičara/biokmičara FBiH

Be the first to comment

Leave a Reply