Jednostavan, rutinski test za fibrozu jetre sada dostupan

Brz, siguran, minimalno-invazivan. Poboljšani test za fibrozu jetre sada je dostupan na ADVIA CENTAUR aparatima za dijagnozu i i ocjenu fibroze jetre.

Fibroza jetre je razarajući proces koji predstavlja odgovor jetre na oštećenje ili bolest. Fibroza jetre je jedan jako važan indikator hronične bolesti jetre (CLD) kao što su ciroza i karcinom jetre, koji su sada između 10 glavnih uzroka smrti u svijetu.

Trenutni standard za pristup analizi fibroze jetre je invazivna biopsija jetre.

ELF Test

Enhanced Liver Fibrosis (ELF™) test iz firme Siemens Healthcare Diagnostics je jednostavna standardna rutinska analiza krvi koja pomaže dijagnozi fibroze jetre kombiniranjem tri direktna serumska biomarkera – hijaluronska kiselina (HA), prokolagen II amino terminalna peptida (PIIINP) i tkivnog inhibitora metaloproteinaze 1 (TIMP-1). Rezultat je ELF score, koji korelira sa analizom fibroze jetre dobivene sa biopsijom jetre.

Siemens-ov ELF test je prvi direktni panel biomarkera koji pomažu u dijagnozi fibroze jetre, dostupan za korištenje na visoko propusnim aparatima u bolničkim laboratorijama.

ELF test je u prednosti upoređujući sa drugim testovima:

 • Prvi direktni marker panel za fibrozu jetre
 • Standardizirane komponente analize (HA, PIIINP, TIMP1)
 • Zahtjeva samo rutinski brzi uzorak seruma
 • Jednostavno tražen, pored drugih rutinskih testova krvi
 • Bez potrebe za demografskim podacima pacijenata
 • Klinički odobren za procjenu fibrozu jetre u mješanoj, HCV i NAFLD grupama pacijenata

Da bi se dobili rezultati ELF testa na ADVIA CENTAUR aparatima, prvo se trebaju uraditi analize za HA, PIIINP, TIMP-1 analize i potom se ovi parametri koriste za računanje ELF rezultata:

ADVIA CENTAUR I ADVIA CENTAUR XP:

ELF score= 2.278 + 0.851 ln (CHA) ng/ml + 0.751 ln (CP3NP) ng/ml+ 0.394 ln (CTIMP1) ng/ml

ADVIA CENTAUR CP:

ELF score= 2.494 + 0.846 ln (CHA) ng/ml+ 0.735 ln (CP3NP) ng/ml + 0.391 ln (CTIMP1) ng/ml

Interpretacija rezultata:

 • ‹ 7.7 Slaba do blaga fibroza jetre
 • ≥ 7.7 do < 9.8 Umjerena fibroza
 • ≥ 9.8 Jaka fibroza

Test:

 • TIMP-1 volumen uzorka 25 uL;
 • PIIINP Volumen uzorka 20 uL;
 • HA Volumen uzorka 20 uL;

ELF test je klinički odobren kao „ Međunarodna multi-centralna studija” sa mješavinom grupe pacijenata, uključujući virusne hepatitise, (non-alcoholic fatty liver disease ) (NAFLD) ne-alkoholne masne bolesti jetre i grupe pacijenata koji su alkoholičari.

Otkriveno je da precizno diferencira blage, umjerene i jake fibroze.

ELF test je sada CE-odobren za rad na ADVIA Centaur XP i CP imunohemijskim analizatorima.

Kao dodatak ELF test-u, Siemens Healthcare nastavlja da radi na objedinjenosti portfolio mogućnosti za kontrolisanje zdravstvenog stanja jetre, koji uključuje rutinske testove krvi na hepatitis, testiranje virusa i ultrazvučne sisteme.

Be the first to comment

Leave a Reply