ABO grupa i Rh tip

Referentne vrijednosti

Specifično za svaku osobu

Upotreba

Terapijska transfuzija, erythroblastosis fetalis, određivanje očinstva, trudnoća, preoperativno.

Opis

ABO krvna grupa je fenotip pacijentove krvi koji je rezultat genetskog naslijeđa. Najčešći fenotipovi su A, B, AB i O, koji se odnose na tip antigena prisutnog na površini crvenih krvnih stanica. Rh tip se odnosi na to da li je Rh antigen prisutan (Rh pozitivno) ili odsutan (Rh negativno) na površini crvenih krvnih stanica. Rutinsko testiranje obično uključuje samo Rh0(D) antigen. Ako je Rh-negativan pacijent primi Rh-pozitivnu krv, razvit će Rh antitijela i buduće Rh-pozitivne transfuzije mogu uzrokovati transfuzijsku reakciju. U trudnoći, antitijela iz Rh-negativne majke mogu hemolizirati fetalne eritrocite u fetusu koji je naslijedio Rh-pozitivan antigen od oca (fetalna eritriblastoza ili hemolitička bolest novorođenčadi). Ovaj test određuje specifični ABO fenotip i Rh tip određivanjem koji A ili B antigen je prisutan, kao i Rh0(D) antigen.

Priprema

1. Provejrite pacijentovu medicinsku historiju na skorašnje transfuzijske reakcije, koje mogu rezultirati pozitivnošću na antitijela i zahtjevaju dalje testiranje.

2. Epruveta: Crveni, crveno-sivi, ili žuti čep, 1 ili 2 epruvete.

Procedura

1. Upitajte pacijenta za ime i usporedite sa zapisanim podacima. Obilježite propisno epruvete i ispunite potrebne podatke na formularu (ako je potrebno).

2. Uzmite uzorak krvi.

Postproceduralna njega

1. Nije potrebna

Savjeti za pacijenta ili porodicu

1. Rezultati su obično gotovi unutar 24h.

Faktori koji utiču na rezultate:

1. Hemolizirani uzorak

2. Uzorak uzet iz ekstremiteta u koji se daje transfuzija ili dextran.

3. Lijekovi koji uzrokuju lažno pozitivan Rh test: levodopa, methyldopa, methyldopate hydrochloride.

4. Abnormalni proteini plazme, hladni aglutinini, pozitivan direktni antiglobulinski test i u nekim slučajevima bakterijemija.

Drugi podaci:

1. Test se mora uraditi 48h nakon uzorkovanja krvi

2. ABO inkompatibilija je značajan prognostički faktor rizika u alogenoj transplantaciji kostne srži za akutnu mijelogenu leukemiju ili mijelodisplastični sindrom.

Be the first to comment

Leave a Reply