Uproštena procjena proteinurije pouzdana za procjenu preeklampsije

Umjesto 24-satnog urina za mjerenje proteinurije, proteini u 12-satnom urinu i omjer proteini:kreatini mogu biti korišteni da se evaluira sumnja na preeklampsiju, tvrdi tim iz Pensilvanije.

” Uzimajući u obzir značajan morbiditet majke i novorođenčeta koji je udružen sa preeklampsijom, ranija dijagnoza, teoretski, može smanjiti komplikacije kod majke i djeteta” komentirali su Dr Christina Tun i kolege u svom članku objavljenom u American Journal of Obstetrics and Gynecology, 13. juna.

Dalje, dodaju autori, “..za pacijente koji nisu dobili potvrđenu dijagnozu preeklamspije (većina žena u studiji), kraća evaluacija u bolnici može smanjiti troškove smanjujući vrijeme koje pacijentice provode pri skupljanju urina.”

Istraživači naglašavaju da 12-satno prikupljanje urina i protein:kreatinin omjer može biti dovoljan za dijagnozu preeklampsije, ali da ovaj pristup nije testiran prospektivno.

Zato su oni komparirali vrijednosti proteina (cutoff) od 165mg u 12-satnom urinu i protein:kreatinin omjer 0.15 sa standardnim 24-satnim urinom i cutoff vrijednošću proteina od 300 mg kod više od 90 žena koje su primljene zbog sumnje na preeklampsiju.

Dvadeset osam žena je imalo vijednosti proteina u 24-satnom urinu najmanje 300mg. 12-satne vrijednosti i protein:kreatinin omjer su značajno korelirali sa vrijednostima proteina u 24-satnom urinu, našli su istraživači.

Specifično, proteini >165 mg u 12-satnom urinu predviđali su proteine u 24-satnom urinu od najmanje 300 mg sa 96% senzitivnošću i 100% specifičnošću, 100% pozitivne prediktivne vrijednosti i 91% negativne prediktivne vrijednosti.

“Protein:kreatin omjer je imao dobru senzitivnost 89% ali mu je nedostajala specifičnost (49%)”, objavili su autori. Međutim, sa negativnom prediktivnom vrijednošću od 91%, test može biti vrlo koristan kod trijažiranja žena sa umjerenom hipertenzijom, predlažu autori.

Zaključno, autori kažu “Buduće studije bi se trebale fokusirati na razvoj i prospektivnu evaluaciju kliničkog algoritma koji uključuje obje metode u obradi pacijentica sa sumnjom na preeklampsiju (i ambulantnih i kliničkih), a idealno bi bilo korelirati rezultate sa ishodom u vezi majke i djeteta”.

Be the first to comment

Leave a Reply