Nove smjernice za transfuziju eritrocita

Široka varijabilnost u korištenju transfuzija u SAD-u pokazuje da u mnogim situacijama pacijenti primaju nepotrebne transfuzije.

Nema dokaza o povećanom mortalitetu ili dužini hospitalizacije kod pacijenata sa liberalnom strategijom transfuzija u odnosu na pacijente sa restriktivnom strategijom.

AABB (prije poznata kao American Association of Blood Banks, Bethesda, USA) je nedavno ažurirala svoje smjernice za transfuziju crvenih krvnih zrnaca za odrasle i djecu. Panel od 20 eksperata bazirao je svoje mišljenje na sistematskom pregledu istraživanja objavljenih od 1950. do 2011. godine, da bi se odredilo optimalno korištenje eritrocita, maksimizirao klinički ishod i izbjegle štete i troškovi nepotrebnih transfuzija.

Panel je ispitivao udio pacijenata koji je primio bilo kakvu transfuziju eritrocita, te broj transfuzionih jedinica, da bi ispitao utjecaj restriktivne transfuzione strategije na korištenje transfuzije. Da bi se odredile kliničke konsekvence restriktivne strategije, znanstvenici su ispitivali ukupnu smrtnost, nesmrtonosne infarkte miokarda, kardijalne bolesti, edem pluća, moždani udar, tromboembolizam, zatajenje bubrega, infekcije, hemoragije, mentalnu konfuziju, funkcionalni oporavak i dužinu hospitalizacije.

Preporučili su da bi liječnici trebali razmotriti transfuziju kod granične vrijednosti hemoglobina od 7 do 8 g/dL. Liječnici bi također trebali razmotriti transfuziju kod pacijenata sa simptomima anemije ili hemoglobina manjeg ili jednako 8 g/dL. Međutim, istraživači upozoravaju da postoji izvjestan rizik za perioperativni infarkt miokarda, povezan s ovim pristupom. Panel nije našao dovoljno dokaza da preporuči liberalnu ili restriktivnu strategiju za pacijente sa akutnim koronarnim sindromom. Dok liječnici najčešće koriste koncentraciju hemoglobina da odluče kada da daju transfuziju, panel predlaže da bi liječnici trebali razmotriti simptome anemije prije donošenja odluke.

Jeffrey L. Carson, MD, vodeći autor smjernica rekao je „Naše preporuke su bazirane na dokazima da je restriktivna transfuziona strategija sigurna i povezana sa manjim korištenjem krvi. Naravno, klinička procjena je ključna. Liječnici mogu odabrati da daju transfuziju pri vrijednostima hemoglobina iznad ili ispod specificiranih graničnih vrijednosti, bazirano na pacijentovim individualnim karakteristikama.” Darrell J. Triulzi, MD, predsjednik AABB, je dodao: „AABB vjeruje da bolnice i kliničari mogu smanjiti broj nepotrebnih transfuzija. Implementacija transfzija baziranih na dokazima je možda najvažniji korak koji bolnice mogu poduzeti da se postigne ovaj cilj.” Smjernice su objavljene 26 marta 2012. u Annals of Internal Medicine žurnalu.

Be the first to comment

Leave a Reply