Single step direktna ELISA mjeri nivoe slobodnog testosterona

Single step direktna ELISA kojom se mjeri razina slobodnog testosterone štedi vrijeme i novac laboratorijama, dok istovremeno smanjuje mogućnost greške.

Mogućnost direktnog mjerenja slobodnog testosterona eliminira komplikacije korištenja multiplih indirektnih mjerenja i kalkuliranja slobodnog testosterona kroz algoritam. Dijagnostičke tehnologije imaju limitacije preciznosti i tačnosti. Kombiniranje multiplih procedura pogoršava ove limitacije i povećava koštanje i mogućnost greške.

Thunderbolt daje snagu i fleksibilnost u maloj veličini. Dvojna funkcija obezbjeđuje kompletnu automatizaciju u jednom ciklusu za 192 pacijenta na površini od samo 61×61 cm. Otvorena arhitektura omogućava bilo koji enzimski esej (EIA) ili clinical laboratory improvement amendmends (CLIA) protokol da se programira. Do 8 različitih protokola mogu se pokrenuti u jednom ciklusu. Intuitivan i robustni software dodatno obogaćuje ThunderBolt, praveći ga sveobuhvatnim rješenjem za laboratorije.

Kombinacija slobodnog i ukupnog testosterona daje ljekarima više informacija za postavljanje tacne dijagnoze kada se sumnja na stanje povezano s testosteronom. Gold Standard Dijagnostika (GSD, CA, USA) nudi i ELISA test za ukupni testosteron da upotpuni test slobodnog testosterona.

Ukupni testosteron mjeri nivoe svih formi u krvi, uključujući: nevezani (slobodni), slabo vezani za albumin i čvrsto vezani za sex-hormone binding globulin (SHBG). Mnogi uobičajeni faktori utiču na nivo SHBG. Kao rezultat, ukupna procjena testosterona moze dati normalne rezultate, ali zbog nižeg ili višeg nivoa testosteron-SHBG veza, koncentracija slobodnog testosterona ne mora korelirati s rezultatom ukupnog nivoa testosterona.

SHBG nivoi mogu biti pod utjecajem faktora kao što su gojaznost i tretman testosteronom. Faktori koji smanjuju SHBG nivoe uključuju starenje, trudnoću i terapiju estrogenom. Simptomi niskog testosterona kod muškaraca uključuju manjenu seksualnu funkciju, erektilnu disfunkciju, gubitak kose, smanjenu mišićnu masu i osteoporozu. Za žene, simptomi su obično valovi vrućine, iritabilnost, smanjen libido i nesanica.

Be the first to comment

Leave a Reply