Test krvi za detekciju ranih stadijuma kancera

Jednostavan test krvi je razvijen da bi se tačno mogli otkriti rani stadiji kancera dojke i kancera pluća. Test može otkriti kancer dojke non-small-cell kancer pluća, najčesći tip kancera pluća, prije simtoma kao što su kašalj i gubljenje tjelesne težine i tim koji razvija test predviđa uskoro i testiranje ranih stadija kancera pankreasa.

Test razvijen od strane naučnika na Univerzitetu u Kansasu (Manhattan, KS, USA) radi tako što otkriva povećane aktivnosti enzima u tijelu. Nano čestice boja i željeza obložene aminokiselinama izložene su malim količinama krvi ili urina pacijenta. Amino kiseline i boje reaguju sa enzimima u krvi ili urinu pacijenta. Svaka vrsta kancera produkuje specifičan enzimski obrazac ili signaturu koju liječnici mogu identificirati. Onda kada se test uradi, sveobuhvatni rezultati, koji uključuju i enzimske obrasce, dobiju se za oko jedan sat.

Naučnici su procjenili preciznost testa na 32 učesnika u različitim fazama raka dojke i pluća. Podaci su prikupljeni od 20 osoba sa rakom dojke čija se životna dob kretala od 36 do 81 godine i 12 ljudi sa rakom pluća čija se životna dob kretala od 27 do 63 godine. Dvanaest ljudi bez raka također je testirano kao kontrolna skupina. Starosna dob ove grupe kretala se od 26 do 62 godine. Uzorak krvi od svakog učesnika bio je testiran tri puta. Analiza podataka pokazala je 95% uspjeha u otkrivanju raka kod učesnika, uključujući i one s rakom dojke u fazama 0 i 1 i one s rakom pluća u fazama 1 i 2.

Osim ranog otkrivanja, naučnici govore da se test može modificirati da omogući praćenje progresije i regresije raka. Na primjer, pacijenti liječeni lijekovima mogu biti praćeni radi utvrđivanja učinkovitosti datog lijeka. Isto tako liječnici mogu koristiti boje u testu kako bi se utvrdilo dali je tumor u potpunosti uklonjen nakon operacije. Tim je dizajnirao i drugu metodu testiranja kojom je predvidjeno dobivanje rezultata za pet minuta.

Stefan Bossman, PhD, profesor na Univerzitetu u Kansasu je rakao:”Ovi enzimi obrasci mogu pomoći u razlikovanju raka od infekcije i drugih bolesti koje se uobičajeno pojavljuju u ljudskom tijelu. Na primjer, ljudi koji puše mnogo cigareta mogu razviti infekciju u svojim plućima. To će dovesti do povećanja nekih markera u testu, ali ne svih. Liječnici će moći vidjeti da li postoji previše udisanja dima ili se nešto ozbiljnije događa. Lažno pozitivni su nešto što doista želimo izbjeći.”

Be the first to comment

Leave a Reply