Unaprijeđen dijagnostički test za oboljele od leukemije

Laboratorijska tehnika protočne citometrije napravljena je da bi bilo moguće identifikovati jednu stanicu raka među hiljadama normalnih stanica koje ostaju u koštanoj srži bolesnika nakon početnih intenzivnih sedmica hemoterapije.

Metoda je pokazala da je testiranje na minimalnu rezidualnu bolest (MRD) protočnom citometrijom bilo bolje nego dvije druge široko korištene metode za predviđanje preživljavanja bolesnika od akutne mijeloidne leukemije (AML), a rezultati pomažu identifikaciji onih koji bi mogli imati koristi od intenzivnije terapije uključujući i transplataciju koštane srži.

Istraživači na St. Jude Children's Research Hospital (Memphis, TN, USA) istraživali su 203 pacijenta AML uključena u kliničko ispitraživanje čija je bolest dijagnosticirana između 2002. i 2008. godine. Projekt je obilježen i time što je prvi put korištena MRD za određivanje terapije. Za vrijeme istraživanja naučnici su ispitali 1514 uzoraka koštane srži od bolesnika putem protočne citometrije. Od tih uzoraka, 1382 takođe imalo podatke mikroskopske evaluacije i 508 podatke lančane reakcije polimeraze (PCR) amplifikacije fuzionih transkripta.

Analiza protočnom citometrijom pokazala je da je MRD testiran protočnom citometrijom je nezavisan prediktor ishoda. Nalaz samo jedne leukemične stanice među 1000 normalnih u koštanoj srži nakon prvog ili drugog kruga terapije bio je povezan s lošijom prognozom i većim rizikom od recidiva ili neuspjeha liječenja. Naučnici su zaključili da mikroskopski pregled ima ograničenu vrijednost za mjerenje odgovora na terapiju. Problemi su bili od onih se ne može napraviti razlika između stanica koje su određene da postanu leukemične stanice i normalne krvne stanice do razvrstavanje oko 10 % pacijenata kao onih u remisiji kada protočna citometrija identificira leukemične stanice u istoj koštanoj srži.

Istraživači su takođe zaključili da je protočna citometrija učinila PCR testiranje nepotrebnim za većinu AML bolesnika. Analiza je utvrdila je PCR testiranje generalno precjenilo prisustvo leukemičnih stanica. U ovoj studiji, PCR je identificirao 197 od 311 uzoraka bolesnika kao da sadrže stanice leukemije. Protočna citometrija istih uzoraka pokazala je da samo 19 stvarno imaju detektibilnu minimalnu rezidulanu bolest. Ipak, PCR testiranje je bilo korisno u predviđanju ishoda i vođenju terapije za podgrupu AML pacijenata sa miješanim linijama leukemija (MLL)

Hiroto Inaba, MD, PhD, vodeći autor je rekao: “Ovi rezultati će pomoći da se uspostavi testiranje protočnom citometrijom na MRD kao rutinski test za vođenje terapije akutne mijeloične leukemije i rano identificiranje pacijenata koji su u opasnosti od neuspjeha liječenja. Studija je objavljena 10. oktobra 2012, u časopisu Journal of Clinical Oncology.

Be the first to comment

Leave a Reply