Test krvi predviđa prognozu agresivnog raka kože

Rutinski test krvi može pomoći u predviđanju preživljavanja kod pacijenata sa agresivnom formom raka kože nazvanog karcinom Merkelovih stanica.

Određivanje apsolutnog broja limfocita (ALC) u krvi se rutinski radi, a pacijenti sa karcinomom Merkelovih stanica koji imaju nizak broj limfocita ne žive dugo poslije tretmana, kao oni sa većim brojem limfocita.

Ljekari na Fox Chase Cancer Center (Philadelphia, PA, USA) pregledali su medicinsku dokumentaciju 64 pacijenta liječenih od karcinoma Merkelovih stanica između 1992-2010. godine.

Svim pacijentima analizirana je krv mjesec dana prije operacije, hemoterapije ili radioterapije. Karcinom Merkelovih stanica je rijetka i agresivna vrsta raka kože, koja obično pogađa starije osobe i one sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Oko 2/3 pacijenata je imalo normalan ALC. Pored toga što su imali duže sveukupno preživljavanje: 67% pacijenata je imalo veće šanse da budu bez bolesti 60 mjeseci kasnije u odnosu na 24% sa niskim ALC. Razlike između grupa bile su upečatljive. Među ljudima čiji je ALC bio granične vijdnosti od 1500 stanica/kubnom milimetru krvi, pola je preživjelo 25 mjeseci ili manje nakon operacije, hemoterapije ili radioterapije. Među onima s ALC u normalnom rasponu, pola je živjelo blizu 100 mjeseci ili više nakon tretmana. Preživljavanje bez bolesti bilo je također mnogo duže u bolesnika s visokim ALC.

Matthew Johnson, MD, specijalizant liječnik i glavni autor studije, rekao je, “Obzirom da je ALC povezan s prognozom u drugim vrstama raka, očekivali smo da vidimo neke razlike između bolesnika sa visokim i niskim vrijednostima, ali definitivno razlika je bila veća nego što smo očekivali. Ljekari rutinski provjeravaju ALC pacijenata kao dio standardne analize krvi. Oni obično ne znaju kako da tumače ove rezultate. Međutim ako je ALC pacijenta posebno nizak, malo toga će ljekar uraditi drugačije u tretmanu karcinoma Merkelovih stanica, jer se tako agresivan kancer uvjek tretira agresivno. Ali mnogi pacijenti vjeruju da je korisno znati prognozu.” Studija je objavljena 3.novembra 2012, na American Society for Radiation Oncology's 54. godišnjem sastanku održanom u Bostonu (MA, SAD).

Be the first to comment

Leave a Reply