Test krvi poboljšava detekciju kancera prostate

Jednostavan test krvi koji je 2,5 puta specifičniji u detekciji raka prostate u odnosu na prostate-specifični antigen (PSA) je zvanično odobren.

Prostate Health Index (phi) neinvazivni test krvi je dizajniran specifično za pacijente sa PSA vrijednostima 4-10 ng/mL je dokazano smanjio broj biopsija prostate.

Test daje odgovor na trenutne kontroverze u vezi PSA testiranja, gdje se vaga između skrininga na kancer prostate, koji spasava život i predijagnosticiranja (over-diagnosis) i pretretiranja (over-treatment). Test ima Premarket Approval (PMA) od strane US Food and Drug Administration (FDA).

Ljekari preporučuju da muškarci sa PSA opsjegom između 4-10 ng/mL razmotre biopsiju prostate, međutim, povišeni PSA može se javiti i zbog benignih stanja, što vodi nepotrebnim biopsijama. Prostate Health Index pomaže ljekarima da razluče kancer prostate od benignih stanja.

Rezultati multicentrične kliničke studije o phi pokazali su smanjenje nepotrebnih biopsija za 31%. Rezultati nedavnih zdravstveno-ekonomskih studija o phi u zdravstvenom sistemu SAD pokazuju da test može reducirati troškove vezane za detekciju kancera prostate. Access Hybritech p2PSA test koristi paramagnetne čestice, hemiluminiscenciju i imunotehnologiju za kvantitativno određivanje [-2] proPSA antigena, izoforme slobodnog PSA, u humanom serumu, korištenjem Access Immunoassay Sistema.

Kevin Slawin, MD, sa Memorial Hermann-Texas Medical Center (Houston, TX, SAD) je rekao: „Sada, kada je FDA odobrila test u SAD, phi može pomoći ljekarima da razluče između raka prostate i benigne bolesti, smanjujući broj negativnih biopsija prostate.” John Blackwood je dodao: „Prostate Health Index je rezultat godina kolaboracije sa nekim od vodećih istraživača kancera prostate i medinskim institucijama koje su proučavale naučnu, kliničku i ekonomsku korist phi.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*