No Picture
Biokemija

Test krvi predviđa recidiv raka dojke

24 Februara, 2013 0

Genetički marker je otkriven kako bi pomogao preciznu procjenu kod kojih je žena više vjerovatno da će imati recidiv svoga raka dojke u kasnijim godinama. Kliničkopatološke karakteristike raka dojke su još uvijek nepotpuni prognostički klasifikatori, […]

No Picture
Biokemija

Test krvi precizno dijagnosticira depresiju

20 Februara, 2013 0

Prvi put je predstavljen test koji skrinira biološke indikatore depresije, kao što su upala i neurokemijski spojevi. Test, koji će uskoro biti dostupan u SAD, mogu zahtjevati samo liječnici i bit će prvo objektivno mjerilo […]

No Picture
Biokemija

Razine proneurotenzina u plazmi predviđaju rak dojke

14 Februara, 2013 0

Jednostavan test krvi za utvrđivanje proneurotensin (pro-NT) pokazuje dobre rezultate kao polazna tačka za prevenciju raka dojke. Test će biti dostupan u Evropi početkom drugog tromjesečja 2013. Sphingotec GmbH (Hennigsdorf, Njemačka) pokrenut će test krvi, […]

No Picture
Uncategorised

Tab 1. Unakrsna reaktivnost glavnih metabolita Cyclosporina

11 Februara, 2013 0

Tabela  1. Unakrsna reaktivnost  glavnih metabolita Cyclosporina  Metabolit Bioaktivnost (%) Koncentracija srodnika do roditelja (%) Seimens ACMIA Seimens ADVIA Microgenics CEDIA Roche EMIT Syva EMIT Abbott MEIA AM1 (M17) 1-β-hydroxyl 10–20 80–150 1.8% @ 1000 ng/mL <5% […]

No Picture
Stručni radovi

Imunosupresivi

11 Februara, 2013 0

Praćenje terapije imunosupresivima Širom svijeta, svake godine, 50.000 bolesnika je podvrgnuto transplataciji organa, od kojih su više od polovice transplantacije bubrega. Ostali transplantirani organi su jetra, srce, pluća, gušterača, i crijeva. Nastojanja u prevenciji akutnog […]

No Picture
Stručni radovi

Hemolitičko–uremijski sindrom

6 Februara, 2013 0

Dijagnostika i tretman E.coli 0157:H7 Jedna od nekoliko trombotičnih mikroangiopatija , hemolitičko-uremijski sindrom (HUS) je karakteriziran trijasom : trombocitopenija, hemolitička anemija i akutna bubrežna insuficijencija. HUS se javlja najčešće kod djece i predstavlja najčešći uzrok […]

No Picture
Biokemija

Smjernice i preporuke za Diabetes mellitus

3 Februara, 2013 0

Nacional Academy of Clinical Biochemistry (članica Američke Asocijacije za Kliničku biohemiju/biokemiju) je izdala smjernice i preporuke za laboratorijske analize u dijagnostici i upravljanju Diabetes mellitus-om. Puni tekst možete naći ovdje [PDF, engleski].