Test krvi precizno dijagnosticira depresiju

Prvi put je predstavljen test koji skrinira biološke indikatore depresije, kao što su upala i neurokemijski spojevi.

Test, koji će uskoro biti dostupan u SAD, mogu zahtjevati samo liječnici i bit će prvo objektivno mjerilo ove bolesti bazirano na biološkim markerima za depresiju.

MDDScore test krvi započet je sa Knjižnicom ljudskih biomarkera (Human Biomarker Library) od oko 120 njih, i s ciljem da se dizajnira precizan test koji pomaže dijagnozi Velikog depresivnog poremećaja (Major Depressive Disorder, MDD) i koji bi bio biološka reprezentacija pacijentovog stanja uma. Krv zdravih ljudi i pacijenata kojima je dijagnosticiran MDD je analizirana na 50 biomarkera. Statistički značajne razlike između nivoa ovih biomarkera kod zdravih i oboljelih su rezultirale svođenjem na 9 biomarkera.

Devet posebnih biomarkera uključuju markere upale: alpha1 antitrypsin, apolipoprotein CIII, mijeloperoksidazu, solubilni tumor necrosis factor alpha-receptor tip II; za hipotalamus-hipofiza-nadbubreg osovinu (HPA axis): epidermal growth factor i kortizol; za neuritogenezu: brain-derived neurotrophic factor (BDNF); i za metabolizam: prolaktin i resistin.

Odgovarajući algoritam pomaže u uspostavljanju stabilnosti matematičkog modela i preciznosti rezultata testova. Rezultati MDDScora su predstavljeni rezultatima 1 do 9, a veći skor se smatra bližim dijagnozi MDD. MDDScore test krvi proizvodi kompaija Ridge Diagnostics (La Jolla, CA, SAD) i očekuje se da košta 745 $.

Lonna J. Williams, CEO i osnivač Ridge Diagnostics je rekla: „Svaki psihijatar i liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s kojima smo pričali iskazali su potrebu za ranom dijagnozom koja će pacijentima omogućiti tretman na vrijeme. A potrebno je što je moguće prije znati i da li terapija djeluje.”

Be the first to comment

Leave a Reply