Snažno miješanje uzorka ne utiče na rezultate testova krvi

Ispitan je uticaj tehnike miješanja tubica na kvalitet dijagnostičkih krvnih uzoraka uzetih venepunkcijom u vakuum epruvete.

Precizno miješanje krvi sa antikoagulantom ili aditivnom za aktivaciju zgrušavanja je esencijalno za efektivnost i može uticati na pouzdanost rezultata testova i dijagnostički ishod, praćenje i terapeutski tretman pacijenta.

Klinički biohemičari na Univerzitetu Verona (Italija) skupljali su krv 100 dobrovoljnih davalaca za pretrage rutinske koagulacije, imunohemiju i hematološka testiranja od 1. aprila do 1. Maja 2012. godine. Krv je stavljana u 6 vakuumskih epruveta: dvije od 3,6 mL koje sadrže 0,4 mL puferiranog natrij-citrata, dvije vakuumske epruvete od 3,5 mL sa aktivatorom zgrušavanja i gel separatorom; i dvije vakuum tube od 3 mL koje su sadržale K2EDTA. Sve vekuumske tube, po jedna sa svakim aditivom procesirane su dvijema različitim procedurama.

Standardna procedura je bila da se uzorci u K2EDTA ili narij-citratu nježno okrenu 5 puta, dok se uzorci sa aktivatorom zgrušavanja i separatorom okrenu nježno okrenu 10 puta. Druga procedura se sastojala u tome da su svi uzorci energično protresani 3 do 5 sekundi, neovisno o tipu aditiva u epruveti.

Rutinska hematologija, klinička hemija, imunohemija i koagulacioni testovi su urađeni. Rezultati pretraga za sve parametre pokazali su da ne postoji značajna razlika između standardne procedure i energičnog miješanja uzorka. Samo se vizuelna promjena sa prisustvom pjene na površini uzorka javlja kod energično miješanih tuba.

Korištene vacuum epruvete su marke Terumo Europe (Belgija). Autori su zaključili da energično miješanje primarnog uzorka krvi ne utiče na laboratorijsku varijabilnost rezultata, te da bi slično istraživanje trebalo biti provedeno na epruvetama drugih proizvođača, od strane laboratorijskih menadžera. Studija je objavljena u februarskom izdanju žurnala Clinical Biochemistry.

Be the first to comment

Leave a Reply