No Picture
Stručni radovi

Deficijencija α1 antitripsina

23 Maja, 2013 0

Prvi put opisana 1963 god , deficijencija α1 antitripsina (AAT) je potencijalno životno ugrožavajuće autosomno genetsko oboljenje koje može dovesti do ranog razvoja emfizema i/ili oboljenja jetre. Danas, prevalenca deficijencije AAT u SAD je 1 […]

No Picture
Biokemija

Neinvazivni test za kolorektalni karcinom

14 Maja, 2013 0

Novi neinvazivni test za skrining kolorektalnog karcinoma (CRC) pokazao je visoku senzitivnost za detekciju kolorektalnih maligniteta. Test mjeri različite oblike promjene DNA, kao što su metilacija i mutacije, zajedno sa mjerenjem okultne krvi u fecesu. […]

No Picture
Stručni radovi

Srčani troponin

1 Maja, 2013 0

Klinička razmatranja visoko-senzitivnih testova Srčani troponini (cTn) su dosptupni skoro dvije decenije u kliničkim laboratorijama i sada se smatraju zlatnim standardom za biohemijsku detekciju infarkta miokarda (IM). Nadalje, više organizacija je podržalo upotrebu biomarkera i […]