Novi marker za karcinom debelog crijeva

Novo otkriće bi moglo imati važnu ulogu u određivanju kojim pacijentima sa karcinomom debelog crijeva bi bila potrebna kemoterapija.

Otkriće je bazirano na proteinu nazvanom FOXO3. Naučnici su otkrili da pacijenti sa niskim novoom ovog proteina imaju povećani rizik da se njihov karciom proširi na druge dijelove tijela. Takvi pacijenti se smatraju „pod velikim rizikom” i vjerovatno trebaju kemoterapiju.

Karcinom debelog crijeva crijeva nastaje iz nekontroliranog rasta stanica u kolonu ili rektumu (dijelovi debelog crijeva). Karcinomi koji su ograničeni na zid debelog crijeva su često izliječivi hirurškom procedurom, dok se pacijenti kod kojih je bolest proširena, obično ne mogu izliječiti i njihov tretman se fokusira na produženje njihovog života putem kemoterapija i poboljšanje kvaliteta njihovog života.

Naučnici su došli do zaključka o FOXO3 proteinu, uspoređivanjem nivoa FOXO3 u uzorcima tkiva kod pacijenata sa različitim stadijima karcinoma debelog crijeva. Iz ovoga je utvrđeno da su niži nivoi FOXO3 povezani sa agresivnijom formom bolesti.

Identifikacija ovog biomarkera potaknuće naučnike da nastave potragu za dodatnim biomarkerima koji će dati bolje informacije o bolesti i omogućiti bolji odabir načina i tehnika tretmana. Kometirajući sljedeću fazu, Alexander Mirnezami, jedan od autora i hirurg u Southempton General Hospital, rekao je: „Nadamo se identifikaciji više novih biomarkera koji bi nam mogli pomoći da prilagodimo tretman bazirano na individualnim karakteristikama pacijentovog tumora, kao dio personaliziranog pristupa tretmana kancera”.

Ova studija je nedavno objavljena u British Journal of Cancer.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23828518

Be the first to comment

Leave a Reply