Point-of-care uređaj procjenjen u analizi srčanog Troponina I

Testiranje srčanog Troponina A uspoređeno je na Point-of-care (POC) uređaju uzimanjem krvi iz prsta i konvencionalnom metodom venepunkcije.

Testiranje srčanog Troponona I obično je zahtjevalo više od jednog sata vremena, dok POC uređaji mogu završiti testiranje za nekoliko minuta, što osoblju za pružanje osnovne životne potpore može biti jako važno kada je osnovni simptom pacijenta bol u grudima. Također, od brzine uspostavljana dijagnoze zavisi i pozitivan ishod kod ovakvih pacijenata.

Znanstvenici na Loyola University Medical Center (Maywood, IL, USA) skupljali su ubodom u jagodicu prsta kod pacijenata kojima je konvencionalnom venepunkcijom pomoću POC uređaja određivan troponin I, kao dio njihovog tretmana. Testovi srčanog troponina su bili izvedeni pomoću komercijalnog uređaja, od juna do avgusta mjeseca 2011. godine. 89 uzoraka je testirano metodom uzimanja krvi iz vene i iz prsta, na odjelu urgentne medicine. 4 testiranja su rezultirala greškom kod kertridza uređaja, tako da je analizirano preostalih 85.

Mjerenje srčanog troponina I (cTnI) izvedeno je pomoći i-STAT 1 uređaja (Abbott Point of Care; Princeton, NJ, USA). Testiranje krvi iz prsta, u usporedbi sa standardnim POC testiranjem na urgentnoj medicini, imalo je pozitivnu prediktivnu vrijednost od 1.00 (0.48, 1.00), negativnu prediktivnu vrijednost od 0.96 (0.95, 1.00), senzitivnost od 0.652 (0.24, 0.91) i specifičnot od 1.00 (0.95, 1.00). Odnos između metoda je bio linearan.

Autori su zaključili da testiranje srčanog troponina pomoću krvi iz jagodice prsta, korištenjem i-STAT uređaja nije dovoljno precizno da se odrede tačni nivoi srčanog troponina, bez korištenja korekcionih faktora. Međutim, ova metoda je precizna u kvalificiranju nivoa troponina kao negativne, granične i pozitivne, i kao takva je sposobna dati kliničke informacije koje mogu voditi dalje dijagnostičke i terapeutske odluke. Studija je publicirana u augustu 2013. godine u American Journal of Emergency Medicine.

Be the first to comment

Leave a Reply