Nedostatak vitamina D i bolesti koronarnih arterija

Kunadian V. i saradnici u američkom žurnalu za srce (engl. American Heart Journal) objavili su 03.05.2014.g. članak koji pokušava da odgovori na pitanje: “Da li je nadoknanda vitamina D od koristi kod pacijenata s bolešću koronarnih krvnih žila, uključujući i starije pacijente sa visokim rizikom i akutnim koronarnim sindromom”? Do sada ove činjenice su nepoznate i zahtjevaju daljnja istraživanja.
Bolesti su koronarnih arterija i dalje vodeći uzrok smrti čak i u razvijenim zemljama, unatoč značajnom napretku u primarnoj prevenciji i liječenju KV bolesti. Stariji pacijenti imaju posebno visok rizik od lošeg ishoda nakon akutnog koronarnog sindroma, a nedostatna ishrana sa niskim nivoom vitamina D, može biti izuzetno važna.

U efekte vitamina D koji se ne odnose na kosti, posebnu pažnju zauzima njegova uloga u održavanju zdravog kardiovaskularnog sistema.

Dosadašnje studije koje su pratile ove odnose, pokazale su povećano kardiovaskularno poboljevanje i smrtnost povezane sa nedostatkom D vitamina.

Nizak nivo vitamina D povezan je i sa upalama, ulaganjem većih količina kalcija u koronarke, poremećajima funkcije endotela i povećane krutosti krvnih žila.

Međutim, do sada, samo nekoliko studija su istraživale potencijalne koristi od nadoknade vitamina D u prevenciji kardiovaskularnih događaja, a većina ih je testirala niske doze suplementa D vitamina i još u grupama ljudi sa relativno niskim kardiovaskularnim rizikom.

Ostaje da sačekamo rezultate velikih kontrolisanih kliničkih ispitivanja, koja su u toku, a koja bi trebala dati odogovore na ova pitanja.

Izvor: KECS.BA

Be the first to comment

Leave a Reply