Veliki broj zdravih odraslih osoba inficiran je humanim papilloma virusom

Najveća do sada i najdetaljnija genetička analiza otkrila je da je 69% zdravih Amerikanaca inficirano jednim ili više od 109 tipova humanog papillomavirusa (HPV).

Dok većina virusnih tipova za sada djeluje bezopasno i može ostati uspavano godinama, njihova velika prisutnost sugerira delikatni balans HPV infekcije u tijelu, u kojem mnogi virusni tipovi drže jedni druge pod kontrolom, spriječavajući druge tipove da se prošire nekontrolirano.

Znanstvenici sa New York University (NYU) Lagone Medical Center (NY, SAD) analizirali su javno dostupne podatke sa projekta National Institutes of Health (NIH, Bethesda, SAD) Human Microbiome Project, koji sakuplja informacije o efektima mikroorganizama na ljudsko zdravlje. Podaci sa NIH su sadržali sveobuhvatnu DNA analizu načinjenu pomoću tehnike „shotgun” sekvencioniranja. Tehnika dekodiranja DNA pomogla je u sortiranju velikog obima genetičkog materijala među kojim 748 uzoraka sa većih organa učesnika, koji su uključivali kožu, vaginu, usnu šupljinu i crijevo. Uzorci su skupljeni od zdravih dobrovoljnih učesnika, dobi 18-80 godina, koji su učestvovali u NIH projektu. Pri „shotgun” sekvencioniranju, genetski kod dugih lanaca DNA je dešifriran tehnikom „random firing” pristupa.
Neka od važnih otkrića su bila da su 109 od 148 poznatih HPV tipova detektirani među učesnicima studije. Najveći broj učesnika je imao HPV infekciju: 61% u koži, 41% u vagini, 30% u usnoj duplji, 17% u crijevu. Od 71 učesnika inficiranog HPV-om, 42 (59%) je imalo HPV u samo jednom organu, 22 (31%) u dva organa, i sedam (10%) ih je imalo infekciju u tri organa; nijedan nije imao infekciju u sva četiri testirana organa. Uzorci kože su sadržali najveću varijabilnost tipova HPV-a, sa 80 tipova, uključujući 40 nađenih samo u koži. Vaginalni uzorci su bili drugi po redu sa 43 nađenih tipova HPV-a, sa 20 uzoraka nađenih samo u tom organu.

U usnoj šupljini je bilo 33 tipa, od kojih je 5 nađeno samo u ovom organu, i šest je nađeno samo u crijevu.

Zhiheng Pei, MD, PhD, glavni istraživač je rekao: „Ovi rezultati naglašavaju slabosti u trenutno postojećim kliničkim testovima za HPV, koji su trenutno dizajnirani tako da prepoznaju samo desetak viralnih tipova vezanih za cervikalni karcinom. Šire detekcione metode i sveobuhvatni dijagnostički testovi su neophodni da se precizno procjeni HPV status osobe”. Studija je prezentirana na godišnjem sastanku Američkog udruženja za mikrobiologiju, 20. maja, 2014. u Bostonu, SAD.

Be the first to comment

Leave a Reply