Da li ste ikada vidjeli mitozu uživo?

mitoza Metafaza je period u staničnom ciklusu nakon što se kromozomi kondenziraju i poredaju u sredini, neposredno prije nego se stanica podijeli na dvije stanice kćerke. Kromozomi se drže na mjestu pomoću mikrotubula kinetofore, da bi napravili metafaznu ravan.

Slika koju vidite prikazuje metafazu koja se događa u normalnim stanicama epitela bubrega. Mikrotubuli su obilježeni mEmerald fluorescentnim proteinom, dok su kromatide obilježene crvenim mCherry bojom. Slika je dobijena konfokalnim mikroskopom.

Be the first to comment

Leave a Reply