No Picture
Mikrobiologija

Detekcija infekcije srčanog zaliska

26 Septembra, 2011 0

Nova vrsta snimanja razvijena od strane Harvard tima u Massachusetts General Hospital (MGH) omogućit će preciznu dijagnostiku opasne infekcije srčanih zalistaka. U izvještaju Nature Medicine, tim iz MGH Center for Systems Biology opisao je kako […]

No Picture
Mikrobiologija

Test u krvi vodi ranoj dijagnozi kriptokokoze

16 Septembra, 2011 0

Brzi test u krvi upućuje na ranu dijagnozu kriptokokoze otkrivanjem kriptokoknog antigena. Kriptokokoza, gljivični meningitis, je vodeći uzročnik smrti povezanih sa AIDS-om u zemljama u razvoju. Rana identifikacija i liječenje je ključna za suzbijanje bolesti, […]

No Picture
Mikrobiologija

Cefalosporini gube učinak protiv Gonoreje

14 Jula, 2011 0

Posljednja linija odbrane za liječenje gonoreje se raspada, prema članku article published Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC's) Morbidity and Mortality Weekly Report. Cefalosporini , posljednja klasa antibiotika za liječenje gonoreje, izgleda da gube […]

No Picture
Mikrobiologija

Velike spore gljivica su virulentnije za imunosuprimirane pacijente

6 Jula, 2011 0

Dvije različite veličine spora gljivice Mucor circinelloides, patogene glijve koja ubija polovinu ili više zaraženih, mogle bi pomoći u kategorizaciji ovih gljivičnih infekcija, razvijanju nove metode liječenja, i borbi protiv drugih vrsta gljivičnih infekcija. Znanstvenici […]

No Picture
Mikrobiologija

Chromogenic screening ploča za izolaciju E.coli

23 Juna, 2011 0

Trenutna epidemija enterohemoragične E.coli (EHCH) u Njemačkoj izazvana je sojem Escherichia coli serogrupa O104. Povećana je proizvodnja i distribucija hromogenih skrining ploča za brzu detekciju proširenog spektra beta lakatamaza producirajućih organizama (ESBL), u koje spada […]

No Picture
Mikrobiologija

Testiranjem trudnica spriječava se kongenitalni sifilis

22 Juna, 2011 0

Nasljedni sifilis je jednostavno spriječiti testiranjem trudnica. Testiranje bi se trebalo vršiti kod prvog prenatalnog posjeta ljekaru, te u zajednicama gdje je rizik veći, a trebao bi se ponoviti još jednom tokom trećeg trimestra i […]

No Picture
Mikrobiologija

Višestruki NA test simultano detektuje 15 respiratornih virusa

18 Maja, 2011 0

Višestruki NA (nukleinska kiselina) test simultano detektuje 15 respiratornih virusa u roku od jednog sata. FilmArray detektuje virusne nukleinske kiseline u nazofaringealnim brisevima uzetim od individua kod kojij postoji sumnja na infekciju respiratornog trakta. Sistem […]

No Picture
Mikrobiologija

Test protočne citometrije razlikuje aktivnu od latentne tuberkuloze

10 Marta, 2011 0

Analiza bazirana na protočnoj citometriji određuje parametre imunološkog odgovora povezanog sa zaštitom od tuberkuloze (TB). Iz ove analize dobija se status funkcionalnih pokazatelja imunološkog odgovora na Mycobacterium Tuberculosis (Mtb), uzročnika tuberkuloze, kao što su citokini […]