No Picture
Patologija

Novi test za karcinom prostate

11 Maja, 2011 0

Novi krvni test je dizajniran da poboljša tačnost klasičnog testa za ranu detekciju karcinoma prostate. Krvni test tačno identificira muškarce sa karcinomom prostate, posebno one sa agresivnom formom bolesti i potencijalno reduciranim pozitivno lažnim rezultatima […]

No Picture
Patologija

Testiranje genskih mutacija ključno za prognozu kancera

24 Januara, 2011 0

Histološki uzorci pacijenata sa kolorektalnim karcinomom (CRC) mogu biti testirani na genske mutacije, što će omogućiti liječnicima da odrede terapiju i prognozu. Formalin-fiksirana parafin-uklopljena (FFPE) tkiva, na slajdu ili u bloku, mogu biti testirana na […]

No Picture
Patologija

Da li će HPV testovi zamijeniti PAPA test?

18 Oktobra, 2010 0

Nove studije pokazuju da PAPA test koji je u upotrebi već 60 godina i koji je najbolji ikad uvedeni skrining test za neki kancer, dobija konkurenciju ili barem pratioca. Dvije odvojene studije potvrđuju da DNA […]

No Picture
Patologija

Visoko senzitivni molekularni test za kancer prostate

29 Maja, 2010 0

Jednokratni molekularni test pokazuje jedinstvenu senzitivnost za mjerenje biomarkera relapsa kancera prostate. Test je više od 1000 puta senzitivniji nego standardna metoda i ima potencijal za široku primjenu u mjerenju biomarkera kancera, autoimunosti i neuroloških […]

No Picture
Patologija

Vrijednost farmakogenetičkog testiranja karcinoma

5 Aprila, 2010 0

U skladu sa članovima Medicare savjetodavne komisije, neki farmakogenetski testovi za karcinom su efikasni, dok drugi još uvijek zahtijevaju više činjenica da bi se dokazala njihova vrijednost. Medicare Evidence Development & Coverage Advisory Committee (MEDCAC) […]

No Picture
Patologija

Test urina poboljšava dijagnozu kancera prostate

6 Decembra, 2009 0

Najnovija klinička istraživanja potrvđuju da genetski baziran test, koji detektuje kancer prostate, može kliničarima dati korisne nove informacije. Test određuje prisustvo genetičkih markera na rak prostate, prostate cancer gene 3 (PCA3).Nazvan Progensa PCA3, test ima […]