labmedic-logo

PAPA test

Uzimanje citološkog razmaza po Papanicolaou je važan test probira sa svrhom ranog otkrivanja i praćenja premalignih i malignih promjena vrata maternice. Redovita godišnja PAPA kontrola smanjuje rizik umiranja od raka vrata maternice za 90%. Točnost PAPA testa je oko 75-80%, a ona se u slučaju abnormalnog PAPA nalaza povećava drugim metodama kao što su HPV genotipizacija, kolposkopija i biopsija.

Nastavi čitati

Testiranje na olovo

Dostizanje analitičkih kriterija za identifikaciju izložene djece

Prirodno nastao, savitljiv, gust, plavo sivi metal – olovo koristi se kao sirovina za fosilna goriva, boje, baterije, municiju, za lemljenje, cijevi, opremu za zaštitu od zračenja i za zanatske proizvode. Ipak zbog zabrinutosti za zdravlje, vladine agencije su nametnule propise eliminisanja ili značajno smanjenje količine olova koji se dodaje benzinu, bojama, konzervama za hranu, keramici, cijevima. Iako je redukcija olova jedna od najpoznatijih javno-zdravstvenih uspješnih akcija, problem nije potpuno riješen. Olovo je ustvari štetno za razvoj mozga i nervnog sistema fetusa i djece i boje na bazi olova predstavljaju najčešći izvor izlaganja djece u SAD.

Nastavi čitati

Folati

1960-tih godina prvi put je dokumentovana povezanost između nivoa folata kod trudnica i defekta neuralne cijevi (NTD) kod novorođenčadi. Danas se smatra da je nizak nivo folata, riziko faktor za NTD. 1998 FDA je naredila fortifikaciju žitarica u SAD da bi se obezbjedilo da žene koje ne vode računa tokom trudnoće, ne ugroze fetuse tokom kritičnog perioda kada se neuralna cijev zatvara.

Nastavi čitati

Teške kombinovane imunodeficijencije

Skrining novorođenčadi i još toga....

white ribbon_teal_noback_nb1Teške kombinovane imunodeficijencije (SCID) su grupa genetskih heterogenih poremećaja sa zajedničkim kliničkim fenotipom osjetljivosti na životno-ugrožavajuće infekcije. Ako se ne liječe, većina dojenčadi rođene sa ovom bolesti umru prije navršene 2 godine. Imunološki fenotip primarno uključuje oštećenje T ćelija (kvantitativno i funkcionalno) što utiče na imuni odgovor. Iako i druge komponente imunog sistema kao B ćelije i natural killer ćelije, mogu biti zahvaćene u zavisnosti od genetskog defekta.

Nastavi čitati

Još članaka...