No Picture
Stručni radovi

Autoantitijela za Diabetes Tip I

3 Novembra, 2013 0

Predikcija i dijagnostika autoimunog dijabetesa Troškovi za diabetes su 2007. godine dostizali nevjerovatnih 116 milijardi dolara za direktne medicinske troškove i 58 milijardi za indirektne troškove poput invalidnosti, gubitka posla i prerane smrtnosti. Danas, ova […]

No Picture
Biokemija

Test krvi predviđa rizik za razvoj Diabetes Mellitus Tip 1

8 Jula, 2013 0

Tip 1 dijabetesa obično ima preklinički fazu, koju karakteriziraju cirkulirajuća antitijela na otočiće, ali omjer progresije u dijabetes nakon serokonverzije u antitijela na otočiće je još uvijek nejasan. Dijabetes melitus tip 1 se može javiti […]

No Picture
Biokemija

Smjernice i preporuke za Diabetes mellitus

3 Februara, 2013 0

Nacional Academy of Clinical Biochemistry (članica Američke Asocijacije za Kliničku biohemiju/biokemiju) je izdala smjernice i preporuke za laboratorijske analize u dijagnostici i upravljanju Diabetes mellitus-om. Puni tekst možete naći ovdje [PDF, engleski].

No Picture
Biokemija

Krvni marker unaprijed otkriva rizik od dijabetesa

27 Novembra, 2012 0

Identificiran je krvni marker koji može pokazati ko je u opasnosti od razvoja dijabetesa tipa 2,godinama prije nego što se bolest pravo dijagnosticira. Test može predvidjeti dijabetes unaprijed, prije oštećenja krvnih sudova, očiju i drugih […]