No Picture
Genetika

Genska ekspresija predviđa prognozu raka dojke

8 Novembra, 2010 0

Visoki nivoi inducibilne sintaze nitričnog oksida (NOS2) su prediktor preživljenja kod raka dojke negativnih na estrogenski receptor (ER). Inducibilni NOS2 je enzim koji odgovara na upalu i povišena mu je ekspresija u akutnoj i hroničnoj […]

No Picture
Pathology

Aktivne kinaze u bazalnom raku dojke predstavljaju biomarkere

24 Oktobra, 2010 0

Tehnologija skrininga proteina korištena je za profiliranje bazalnog raka dojke, naročito agresivnog subtipa ovog kancera, identificirajući na taj način ciljeve za buduće tretmane. Bazalni rak dojke pokazuje karakterističan „potpis” u obliku tirozinske fosforilacije, ili fosfatnih […]

No Picture
Patologija

Vrijednost farmakogenetičkog testiranja karcinoma

5 Aprila, 2010 0

U skladu sa članovima Medicare savjetodavne komisije, neki farmakogenetski testovi za karcinom su efikasni, dok drugi još uvijek zahtijevaju više činjenica da bi se dokazala njihova vrijednost. Medicare Evidence Development & Coverage Advisory Committee (MEDCAC) […]

No Picture
Laboratorijske tehnologije

Tečna senzorna tehnologija trenutno otkriva karcinom

23 Marta, 2010 0

Uskoro će biti moguće kupiti komplet za dijagnosticiranje karcinoma brzo i tačno, slično kao test na trudnoću. Znanstvenici razvijaju maleni senzor, poznat kao akustični rezonantni senzor, tanji od ljudske dlake, koji bi mogao testirati tjelesne […]

No Picture
Biokemija

Visok nivo PEA-15 utiče na smanjenje malignih tumora dojke

8 Juna, 2009 0

Pojačana ekspresija PEA-15, koji vezuje onkoprotein i odvlači ga izvan stanične jezgre u kojoj onkoprotein potiče rast karcinoma, naglo je smanjila maligne tumore dojke u predkliničkim eksperimentima. Istraživanje je rađeno na University of Texas M.D. […]

No Picture
Biokemija

Novi dijagnostički marker za karcinom dojke

14 Maja, 2009 0

Znanstvenici sa University of Texas M.D. Abderson Cancer Center su opisali novi gen DEAR1, koji se genetički mijenja mutacijom i delecijom kod karcinoma dojke, te može poslužiti kao novi dijagnostički marker za karcinom dojke.Svake godine, […]

No Picture
Genetika

Molekularni test za individualizaciju terapije raka dojke

11 Februara, 2008 0

Novi genetski test je dizajniran radi procjene kako će rak dojke odgovoriti na terapiju i na taj način identificirati pacijentice koje mogu adekvatno biti tretirane samo hormonalnom terapijom ili pacijentice koji zahtijevaju hemoterapiju plus hormonalnu […]

No Picture
Biokemija

Stomatolozi bi mogli otkrivati karcinom dojke

30 Januara, 2008 0

Jednostavan test za vrijeme posjeta zubaru mogao bi otkriti jesu li ljudi u ranoj fazi razvoja raka dojke, tvrde znanstvenici. Istraživanje koje su proveli istraživači s Centra za medicinske znanosti Sveučilišta u Texasu, SAD-e, pokazuje […]

No Picture
Kongresi i događaji

1. Kongres patologa BIH s međunarodnim učešćem

27 Novembra, 2007 0

U periodu 13-15 maj 2007. g. u Tuzli će se održati I. Kongres patologa BiH s međunarodnim učešćem. Ugledni pozvani predavači iz zemlje i svijeta prezentirati će savremena dostignuća u ključnim oblastima patologije.