No Picture
Pathology

Aktivne kinaze u bazalnom raku dojke predstavljaju biomarkere

Oktobar 24, 2010 0

Tehnologija skrininga proteina korištena je za profiliranje bazalnog raka dojke, naročito agresivnog subtipa ovog kancera, identificirajući na taj način ciljeve za buduće tretmane. Bazalni rak dojke pokazuje karakterističan „potpis” u obliku tirozinske fosforilacije, ili fosfatnih […]

No Picture
Vijesti iz struke

Dijagnostički pokazatelj epitelijalnog ovarijalnog kancera

Juni 17, 2010 0

Novo dijagnostičko sredstvo može se koristiti za praćenje pacijenata sa epitelijalnim ovarijalnim kancerom, najčešćom formom ovarijalnog kancera. Novi esej, nazvan Architect human epididymis protein 4 (HE4), koristi jednostavnu pretragu krvi kao pomoć u praćenju relapsa […]

No Picture
Vijesti iz struke

Novi kit za Influenzu A/H1N1

Novembar 8, 2009 0

Proizveden je novi kit koji omogućava senzitivnu i specifičnu detekciju Influenza A/H1N1, virusa koji izaziva takozvanu „svinjsku gripu”, kao i detekciju drugih Influenza A i B virusnih sojeva. Dizajniran je za korištenje od strane vladinih […]