No Picture
Biokemija

Snažno miješanje uzorka ne utiče na rezultate testova krvi

31 Marta, 2013 0

Ispitan je uticaj tehnike miješanja tubica na kvalitet dijagnostičkih krvnih uzoraka uzetih venepunkcijom u vakuum epruvete. Precizno miješanje krvi sa antikoagulantom ili aditivnom za aktivaciju zgrušavanja je esencijalno za efektivnost i može uticati na pouzdanost […]

No Picture
Biokemija

Test krvi precizno dijagnosticira depresiju

20 Februara, 2013 0

Prvi put je predstavljen test koji skrinira biološke indikatore depresije, kao što su upala i neurokemijski spojevi. Test, koji će uskoro biti dostupan u SAD, mogu zahtjevati samo liječnici i bit će prvo objektivno mjerilo […]

No Picture
Biokemija

Test krvi predviđa prognozu agresivnog raka kože

5 Decembra, 2012 0

Rutinski test krvi može pomoći u predviđanju preživljavanja kod pacijenata sa agresivnom formom raka kože nazvanog karcinom Merkelovih stanica. Određivanje apsolutnog broja limfocita (ALC) u krvi se rutinski radi, a pacijenti sa karcinomom Merkelovih stanica […]

No Picture
Biokemija

Test krvi za detekciju ranih stadijuma kancera

14 Oktobra, 2012 0

Jednostavan test krvi je razvijen da bi se tačno mogli otkriti rani stadiji kancera dojke i kancera pluća. Test može otkriti kancer dojke non-small-cell kancer pluća, najčesći tip kancera pluća, prije simtoma kao što su […]

No Picture
Hematologija

Nove smjernice za transfuziju eritrocita

21 Jula, 2012 0

Široka varijabilnost u korištenju transfuzija u SAD-u pokazuje da u mnogim situacijama pacijenti primaju nepotrebne transfuzije. Nema dokaza o povećanom mortalitetu ili dužini hospitalizacije kod pacijenata sa liberalnom strategijom transfuzija u odnosu na pacijente sa […]

No Picture
Stručni radovi

Test za otkrivanje okultnog krvarenja u stolici (FOBT)

15 Februara, 2012 0

Interes za skrining kolorektalnog karcinoma je odnedavno jako porastao. Širom svijeta ovaj karcinom je treći najčešći kod muškaraca, nakon karcinoma pluća i prostate, i drugi je kod žena nakon karcinoma dojke. Približno 60% slučajeva se […]

No Picture
Stručni radovi

Koagulacijski testovi

15 Januara, 2012 0

Kada se dogodi oštećenje malih krvnih sudova i kapilara, organizam reguliše gubitak krvi putem fiziološkog procesa hemostaze. In vivo, hemostaza ovisi od intereakcije između koagulacijske kaskade plazme, trombocita i endotela krvnog suda. U kliničkoj laboratoriji, […]

No Picture
Genetika

Genetičko testiranje diferencira poremećaje krvarenja

6 Aprila, 2011 0

Molekularni pristup omogućava identificiranje gena uključenih u po život opasne bolesti krvarenja. Rijedak trombocitni oblik von Willbrand disease (PT-VWD) ima lične dijagnostičke značajke u odnosu na drugu formu bolesti, 2B-VBD, i mora biti diferencirana. Ispravna […]